Wie er op welk moment precies in de polder gewoond hebben is af te leiden uit het bevolkingsregister. Het bevolkingsregister was een van de laatste registers dat ingevoerd is  na de tijd van Napoleon. Registers van geboorte, huwelijk en overlijden waren er reeds. Ook deze stammen rechtstreeks uit de tijd van de Franse overheersing.

Voor die tijd waren er alleen kerkelijke registers van doop, huwelijk en overlijden. Per kerk-/geloofsgemeenschap wist men dus wel wie tot die groep behoorde maar niet waar wie woonde/leefde.

 

Het allereerste bevolkingsregister had het karakter van een volkstelling.

Men ging gewoon de huizen af en registreerde wie er woonde met alle op dat moment relevante gegevens.

Een stad of dorp, maar in ieder geval iedere zelfstandige gemeente, was ingedeeld in wijken.

Straatnamen kende men toen nog niet. Ieder huis wat er stond kreeg een nummer.

Zo behoorde het gebied Zwartenberg toen tot het gehucht ‘Attelaken’ en kwam de naam Zwartenberg in het bevolkingsregister nog niet zelfstandig voor.

Aan de nummers van de telling is te zien dat de rest van ‘Attelaken’ eerst in kaart gebracht is.

 

Alle bevolkingsregister in archieven zijn altijd ingedeeld in periodes van 10 jaar.

Omdat uit later verkregen informatie toch nog e.e.a. bekend is geworden van nog eerder hebben we die in het eerste overzicht verwerkt.

Verder hebben we het overzicht aangehouden van de register gegevens.

Per periode van 10 jaar vermelden wij dus steeds wie waar woonde.

Gegevens die wij bijv. in latere periodes of anders te weten zijn gekomen maar voor een bepaalde periode nuttig zijn om te weten vermelden wij er steeds bij.

Op deze manier kun je dus in de tijd gezien het aantal huizen op Zwartenberg zien groeien met uiteraard daaraan gekoppeld het aantal inwoners, familienamen en verbanden.

 

Belangrijk om te weten bij het lezen van de gegevens is ook dat:

a.      Het gezinshoofd altijd als eerste vermeld wordt (meestal de man)

b.      Het gezinshoofd indien gehuwd altijd gevolgd wordt door zijn vrouw

c.       Kinderen van het gezin (of anderszins behorend) dan volgen.

 

Om e.e.a. zo overzichtelijk mogelijk per gezin te houden hebben wij inwonende bij een gezin weggelaten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Veelal gaat het dan om de knecht, dienstmeid, of iets dergelijks en dat wilde nogal eens wisselen en/of van korte duur zijn.

 

 

                                

           voor 1826

                                                                 &

                                                       1826  -  1830

 

          Attelaken      

 

Uit een ‘landkaart’ van ca. 1680 blijkt dat er op dat moment

3 huizen staan:

 

a.      Zie onder no. 609

b.      Ongeveer waar nu de Hoge Zijweg is (wellicht is wat onder no. 610 staat).

c.       Zie onder no. 611 (iets verder van de weg af).

                                                                                              

 

No. 609  (Dit is waar de Fam. Rommens aan de Zeedijk no.2 nu wonen)

 

Wanneer exact is niet bekend maar in ieder geval tussen 1820 en 20-8-1921 zijn vanuit Zevenbergen gekomen:

 

Naam                   Voornaam              Leeftijd            Geboren te                   Beroep

 

van de Noort         Govert                   geb.ca. 1774*                                        Landbouwman

de Jong                Anna Maria             37 jaar             Terheijden                   Huisvrouw

van de Noort         Willem                    22 jaar             Zevenbergen

van de Noort         Bastiaan                17 jaar             Zevenbergen

van de Noort         Maria                     ca. 1820*         Zevenbergen

van de Noort         Franciscus             20-  8-1821      Etten

 

·         Op 14-9-1822 overlijdt Goverd (48 jaar).

·         Op 20-1-1823 overlijdt Maria   (3 jaar  ).

Anna Maria de Jong verlies dus binnen 4 maanden zowel haar man als een kind.

Uit andere gegevens is bekend dat een ander kind (geboren 1818 in Zevenbergen) reeds overleden was voordat ze naar de polder kwamen.

Uit het leeftijdsverschil valt af te leiden dat Willem en Bastiaan geen kinderen van Anna Maria zijn.

                                                           -------------------------------------------------

Op 9-5-1824 hertrouwd Anna Maria  met Jacobus T(h)olenaars.

 

Tholenaars           Jacobus                  36 jaar             Zevenbergen                Herbergier

de Jong                Anna Maria             37 jaar             Terheijden                   Huisvrouw

van de Noort         Willem                    22 jaar             Zevenbergen

van de Noort         Bastiaan                 17 jaar             Zevenbergen

van de Noort         Fransicus                  4 jaar             Etten

Tholenaars           Goverdina               22-10-1825      Etten

Tholenaars           Leonardus              23-  2-1827*    Etten

 

*  Op 12-5-1827 overlijdt Leonardus (3 mnd.).

Uit het gezin Tholenaars zijn een aantal zaken af te leiden, t.w.:

-      Beide echtelieden eerste huwelijk afkomstig zijn van buiten de gemeenten en hebben zich dus hier

     gevestigd.

-    Aan de leeftijd en geboorteplaats van Maria en Fransiscus is af te leiden dat ze zich rond

     1820-1821 in de polder gevestigd hebben.

-    Anna Maria de Jong is een zus van Adriaan de Jong (huis no. 611 [2-de gezin])

 

No. 610

 

Dit huis is niet bewoond aangezien vermeldt staat “Geamoteerd”.

Amortie wil o.a. zeggen - overgaan in de dode hand (heeft dus iets met vererven te maken).

                                      - onbewoonbaar verklaart   (niet meer bestaande).

Wellicht is dit het huis wat op de landkaart van ca. 1680 wel getekend staat.

 

 

No. 611 (Dit is het huis {voorloper ervan}waar nu de Fam.v.d.Wijngaart Zevenbergseweg 42 woont)

 

In dit huis woonde 2 families op dat moment. Wellicht dat de tweede familie eerst in huis no.610 gewoond heeft.

 

van Oosterhout      Pieter             31 jaar                    Hoeven                       Arbeider

Houtepen              Johanna        30 jaar                    Hoeven                       Huisvrouw

van Oosterhout     Adriaan            2 jaar                    Etten

van Oosterhout     Antonetta          1 jaar                    Etten

 

de Jong                 Adriaan          33 jaar                    Terheijden                  Vischer

Moonen                Johanna          28 jaar                    Etten                          Huisvrouw

 

Uit het gezin van Oosterhout zijn een aantal zaken af te leiden, t.w.:

-          Beide echtelieden zijn van elders afkomstig en hebben zich dus hier gevestigd.

Uit het gezin de Jong is af te leiden dat:

-     Een van de twee echtelieden afkomstig is van elders.

-          Adriaan de Jong was een broer van Anna Maria de Jong (huis no.609)

-          Johanna Moonen was een zus van Hendrik en Petronella Moonen (huis no. 612)

 

 

No. 612  (Dit is het huis waar nu de Fam. Smits Zevenbergseweg 21 wonen)

 

vanaf 1794

 

In deze tijd zijn alle gegevens afkomstig vanuit kerkelijke registers.

Gemeentes kende toen nog geen registers van geboren, huwelijk en overlijden.

 

 

Op  26-4-1794 doen ondertrouw en op 11-5-1794 trouwen:

 

    Moonen                 Jacobus Henrici         ??-??-????*    ’s-Grevelduin-Capelle  Molenaar

    van Arendonk        Jacoba Wouterse       2-  8-1769      Etten

 

    In dit gezin worden geboren:

    Moonen                 Anna Maria             26-  3-1795      Leur                            

    Moonen                 Maria Catharina     14-  5-1796      Leur

    Moonen                 Joanna                   23-  7-1997      Leur

    Moonen                 Henricus                   5-  2-1799      Leur

    Moonen                 Helena                    20-  3-1800      Leur

    Moonen                 Lucia                      17-  7-1801      Leur

    Moonen                 Petronilla                  6-  7-1803      Leur

    Moonen                 Walterus                 10-  4-1805      Leur

 

    *  Op 11-4-1806 overlijdt Jacobus Henrici.

 

    De weduwe hertrouwd op 24-1-1808 (ondertrouw 9-1-1808) met :

 

    van den Berg         Paulus Antonii        ca. 1771          Valkensweerd              Molenaar

    Op het moment van trouwen was hij reeds woonachtig in Etten volgens het kerkelijk trouwregister.

    Exact vermeld dit register ’won in Zwartenberg’ (het meest waarschijnlijk is dat hij de knecht was).

 

 

    Vanaf dat moment is de gezinssamenstelling dus:

 

van den Berg        Paulus Antonii             ca. 1771*    Valkensweerd              Molenaar

     van Arendonk       Jacoba Wouterse       2 - 8-1769     Etten

     Moonen                Anna Maria             26-  3-1795      Leur                            

     Moonen                Maria Catharina     14-  5-1796      Leur

     Moonen                Joanna                   23-  7-1997      Leur

     Moonen                Henricus                   5-  2-1799      Leur

     Moonen                Helena                    20-  3-1800      Leur

     Moonen                Lucia                      17-  7-1801      Leur

     Moonen                Petronilla                  6-  7-1803      Leur

     Moonen                Walterus                 10-  4-1805      Leur

     van den Berg        Jacoba Petronella   15-  9-1809      Leur

 

     *  Op 15-2-1815 overlijdt Paulis Antonii van den Berg. Hij is dan volgens zijn overlijdens akte

         44 jaar.

 

     Jacoba Wouterse van Arendonk is dan dus reeds voor de 2-de keer weduwe.

 

Op het moment van het eerste bevolkingsregister ( 1825) wonen hier:

 

van Arendonk       Jacoba                    49 jaar               Etten                          Herbergierster

Moonen                 Hendrik                  19 jaar               Etten                          Molenaar

Moonen                 Petronella               13 jaar               Etten             

van den Berg         Jacoba                     7 jaar               Etten

 

 

Zoals uit bovenstaande af te leiden is:

-          Stonden er 4 huizen in de polder waarvan 3 bewoond.

-          Er woonde 4 echtparen/gezinnen in de polder.

-          Totaal woonde er 19 (18) mensen in de polder.

-          Er is 1 kind geboren in deze periode.

-          Er 4 mensen overleden zijn.

-          De meeste gezinshoofden en/of echtparen van buiten Etten (Leur werd toen nog niet vernoemd) afkomstig waren.

 

 

 

  

 

 

                                              

        1830 – 1840

 

                                                   Attelaken wijk H

 

De nummering van het bevolkingsregister heeft vanaf dit moment een andere indeling gekregen. Nog steeds hoort de Zwartenbergse polder tot het (gehucht) Attelaken maar wordt qua nummering nu ingedeeld onder wijk H.

De telling begint nu ook bij no.1. Om e.e.a. overzichtelijk te houden wordt bij de huisaanduiding steeds verwezen naar het nummer wat van toepassing was in de vorige periode(s).

 

No. H 1 (609).

 

Horst                    Adrianus                31 jaar             Fijnaart                       Veerman

de Jong                Johanna Maria       41 jaar             Terheijden

van de Noort         Sebastiaan             21 jaar             Zevenbergen

van de Noort         Franciscus                8 jaar             Etten

Tholenaars           Goverdina               22-10-1825      Etten

 

Wat opvalt is dat Jacobus Tholenaars overleden is en dat Johanna Maria de Jong hertrouwd is.

Dit is dan voor 3-de keer (v.d.Noort > Tholenaars > Horst).

Verder komt hier voor het eerst als beroep veerman ter sprake.

Dit is het veer van Zwartenberg naar Zevenbergen.

 

No. H-2 (611).

 

van Oosterhout      Pieter                      35 jaar             Hoeven                      Arbeider

Houtepen              Joanna                    31 jaar             Hoeven

van Oosterhout     Adriaan                     6 jaar             Etten

van Oosterhout     Antonetta                   4 jaar             Etten

van Oosterhout     Cornelis                  20-  7-1830       Etten                          

van Oosterhout     Lambertus              20-  8-1835       Etten

van Oosterhout     Cornelia                 18-10-1838       Etten

 

No. H 2a (611).

de Jong                Adriaan                   37 jaar             Terheijden                  Vischer

Moonen               Johanna                   34 jaar             Leur

 

Alhoewel sprake van 2 aparte huis (tel) nummers moeten we toch aannemen dat het nog steeds om 2 gezinnen in 1 huis gaat.

 

No. H 3 (612)

 

van Arendonk      Jacoba                     63 jaar            Etten                           Herbergierster

weduwe van Paulus van den Berg

Moonen                Hendrik                  30 jaar             Etten                            Molenaar

Moonen                Petronella               28 jaar             Etten                           

In deze periode verhuist Wed. Jacoba van Arendonk naar elders in het dorp.

Al speciale info staat namelijk vermeld “vertrekt naar Leur bij J. Nooijens”.

Samengevat:

-          In deze periode is nog steeds sprake van 3 huizen.

-          Er is nog steeds sprake van 4 gezinnen.

-          In totaal wonen er 17 mensen in de polder.

 

 

 

 

 

                                                         1840 – 1850

 

                                                         Zwartenberg

 

 

  

Het is vanaf deze periode dat er voor het eerst sprake is van Zwartenberg als ‘straat’.

Wel hoort het nog steeds tot het gehucht Attelaken wijk H.

Omdat in het register niet altijd leeftijden genoemd worden hebben we er voor zover mogelijk zelf 10 jaar bijgeteld.

 

No. H 1 (wordt apart als straat ‘Zwartenbergseveer’ genoemd

 

Horst                    Adriaan                  41 jaar             Fijnaart                       Veerman

de Jong                Maria                      51 jaar             Terheijden

van den Noort      Frans                      18 jaar              Etten

Tholenaars          Goverdina               14 jaar              Etten

 

 

No. H 2

 

van Oosterhout      Pieter                     45 jaar             Hoeven                       Arbeider

Houtepen              Johanna                 41 jaar             Hoeven                       Arbeidster

van Oosterhout     Adriaan                  16 jaar             Etten                           Arbeider

van Oosterhout     Antonetta                14 jaar             Etten

van Oosterhout     Cornelis                  11 jaar             Etten

van Oosterhout     Lambert                    6 jaar             Etten

van Oosterhout     Cornelia                    3 jaar             Etten

 

 

No. H 3

 

Moonen                Hendrik                  30 jaar             Leur                            Molenaar

Claassen              Lucia                      ??                    Leur                            Tapster

Moonen                Jacobus

Moonen                Johannus

Moonen                Anna

 

 

Samengevat :

-          Er is nog steeds sprake van 3 huizen

-          Er is nog steeds sprake van 3 gezinnen

-          Totaal wonen er nu 16 mensen    

 

 

 

 

 

 

1850 – 1860

 

         Zwartenberg

 

 

 

In deze periode maakt het register gebruik van geboorte jaren i.p.v. leeftijden.

 

No. H 1

 

Horst                    Adriaan                  1798                Fijnaart                       Veerschipper

de Jong                Anna Maria             1786                Terheijden

van de Noort         Frans                      1821                Etten

Tolenaar               Goverdina               22-10-1825      Etten

Frans vertrekt per 18-10-1856 > Zevenbergen

 

No. H 2    (Alhoewel de nummering hetzelfde is als in de voorgaande periode is uit andere

                 informatiebronnen bekend dat het niet om hetzelfde pand gaat.

                 Getuige ook de jaartalsteen van 1852 die in de gevel zit.

 

Van Oosterhout     Pieter                      1796                Hoeven                       Arbeider

Houtepen              Johanna                 1795                Hoeven

Van Oosterhout     Adriaan                  1823                Etten                           Arbeider

Van Oosterhout     Antonetta                1824                Etten

Van Oosterhout     Cornelis                  1830*              Etten

Van Oosterhout     Lambertus              1835                Etten

Van Oosterhout     Anna Cornelia        1838                Etten

 

Op 23 – 11- 1853 is Cornelis overleden

Inwonend vanaf deze periode is een nicht:

van Zundert          Catharina               1843                Etten

 

No. H 3

 

Moonen                Hendrik                   1799                Leur                          Water en oliemolenaar

Claassen              Adriana Lucia         1801                Leur

Moonen                Jacobus                  1834                Leur

Moonen                Johannus                1836                Leur

Moonen                Johanna Antonia     1839                Leur

Moonen                Jacoba                    1844                Leur

 

Samengevat;

-    Er staan nu 3 huizen.

-          Er is nog steeds sprake van 3 gezinnen.

-          Er wonen in totaal 18 mensen.

 

 

 

 

 

        1860 – 1870

 

          Attelaken

 

 

Dat er in de wijze van registratie nogal eens wat veranderde blijkt weer wel in deze periode.

Nu staat e.e.a. vermeld als, “Attelaken Wijk H Buiten de kom”.

Ook beroepen etc. wilde nogal eens wijzigen.

 

No. H 1

 

Horst                    Adrianus                 1798/1864      Fijnaart                      Landbouwer

 

Adrianus Horst overlijdt op 18-2-1864 (66 jaar).

Waarschijnlijk heeft Goverdina Tholenaars na het overlijden van haar stiefvader enige tijd alleen gewoond.

Vanaf 24-4-1866 staan op het adres ingeschreven:

Criellaerts            Theodorus                 9-09-1827      Zevenbergen               Landbouwer

Tholenaars           Goverdina               22-10-1825      Etten

Criellaerts            Jacobus Adrianus     8-11-1859      Zevenbergen

Criellaerts            Johanna Maria W.  28-  2-1861      Zevenbergen

Criellaerts            Adrianus F.               5-  6-1862      Zevenbergen

Criellaerts            Wilhelmina D.         14-  1-1865      Etten

 

Uit het bovenstaande is af te leiden dat:

-          Theodorus Criellaerts na 1862 weduwnaar geworden is.

-   Goverdina Tholenaars vrij kort na het overlijden van haar stiefvader gehuwd is met Theodorus.

 

No. H 2

 

van Oosterhout      Pieter                      16-  2-1794       Hoeven                      Tapper

Houtepen              Johanna                  1795/1866 *    Hoeven                       

Van Oosterhout     Adrianus                 18-  3-1823      Leur                           Visscher

Van Oosterhout     Antonetta                15-11-1824      Leur

Van Oosterhout     Lambertus              20-  8-1835      Leur                           Visscher

Van Oosterhout     Cornelia                 18-10-1838      Leur

 

Johanna Houtepen is overleden op 21-2-1866 (geboren 16-7-1795).

Het inwonen van een nicht schijnt een permanent karakter te hebben

van Zundert          Catharina               18-  6-1843      Leur

 

No. H 3

 

Moonen                Hendrik Jacobus      12-  3-1799      Leur                          Watermolenaar

Claassen              Adriana Maria         30-11-1799      Leur

Moonen                Jacobus                   17-  8-1834      Leur

Moonen                Johannus Adrianus 17-  2-1836      Leur

Moonen                Johanna Antonia     18-  6-1839      Leur

Moonen                Jacoba                    14-  8 1844      Leur

 

Samengevat:

-          Er staan nog steeds 3 huizen

-          Er is nog steeds sprake van 3 gezinnen

-          Er wonen totaal 19 mensen.

                  

 

 

 

1870 – 1880

  

                                                           Zwartenberg

 

 

 

No. H 1  (wordt weer Zwartenbergseveer genoemd)

 

Criellaerts            Theodorus                 9-  9-1827*    Zevenbergen               Akkerbouwer

Tolenaars             Goverdina               22-10-1825     Leur

Criellaerts            Jacobus Adrianus     8-11-1859     Zevenbergen

Criellaerts            Anna Maria               1-  3-1861     Zevenbergen               

Criellaerts            Adrianus Fransicus  5-  6-1862      Zevenbergen

Criellaerts            Wilhelmina D.         18-  1-1865     Etten

 

Theodorus Criellaerts komt op 4-4-1875 te overlijden (47 jaar).

 

 

No. H 2  (Zwartenberg)

 

van Oosterhout     Pieter                      26-12-1794      Hoeven                        Akkerbouwer

van Oosterhout     Antonia                  15-11-1824      Leur                             Akkerbouwster

van Oosterhout     Lambertus             20-  8-1835      Leur                             Akkerbouwer

 

Ingeschreven nicht:

van Zundert          Catharina               18-  6-1845      Leur

 

Bekend is dat Lambertus in deze periode gehuwd is en naar elders in Leur of Etten vertrokken is aangezien vermeld staat "vertrokken naar B 168”.

Omdat e.e.a. in een volgende periode aan de orde komt dient hier vermeld te worden dat Lambertus gehuwd is met  Petronella Slokkers geb. 8-11-1838 te Leur.

Zij is echter op 29-4-1881 overleden (42 Jaar). Lambertus met 2 kleine kinderen achter. Hierover in een volgende periode meer.

 

 

No. H 3

 

Moonen                Hendrikus                 5-  3-1799*    Leur                            Watermolenaar

Claassen              Adriana Lucia         30-11-1799*    Leur

Moonen                Johannes                17-  2-1836      Leur                            Akkerbouwer

Moonen                Jacoba                    11-  8-1844      Leur

 

In deze periode is sprake van een inwonende broer Cornelis Claassen 1-5-1808.

Hij overlijdt op 9-9-1879 (71 jaar)

·         Hendrikus Moonen overlijdt op 20-1-1878 (78 jaar)

·         Adriana Lucia Claassen overlijdt op 17-3-1876 (76 jaar)

 

Samengevat:

-          Er staan nu 3 huizen.

-          Blijft sprake van 3 gezinnen.

-          Er komen in deze periode 3 mensen te overlijden.

-          Afhankelijk van het moment van overlijden/tellen woonde er 14 mensen.

 

 

 

 

        1880 – 1890

 

         Zwartenberg

 

 

Er breekt nu een hectische periode  aan op Zwartenberg.

In deze periode is erg goed herkenbaar dat de suikerfabriek is gaan draaien.

Het aantal huizen (gereed of in aanbouw) neemt drastisch toe met uiteraard tegelijkertijd het aantal mensen. Nogal wat ‘vreemdelingen’ komen de polder in.

 

 

No, H 1

 

Tholenaars           Goverdina               22-10-1825      Leur                           Landbouwster

 

Als weduwe staat Goverdina alleen ingeschreven tot 7-1-1885.

Dan vertrekt zij naar Zevenbergen.

 

Het is vanaf dit moment (7-1-1885) dat de naam Rommens zijn intrede doet in de polder.

Vanaf dat moment kunnen we ook zeggen dat de huidige Fam. Rommens aan de Zeedijk woont. We praten nu dan natuurlijk over een Betovergrootvader.

 

Rommens             Antonius                   4-  5-1852      Princenhage                Landbouwer

Struijs                  Adriana                  28-  2-1861      Hoeven

Rommens             Anna                        3-11-1885*    Leur

Rommens             Wilhelmina            31-10-1886      Leur

Rommens             Anna Cornelia          6-10-1887      Leur

Rommens             Adrianus                10-10-1888      Leur

Rommens             Anna                      20-12-1889      Leur

 

Jammer voor het gezin dat het eerste kind wat geboren wordt, na 10 maanden in de polder te wonen, reeds op 5-4-1886 (5 mnd) komt te overlijden.

 

 

No. H 2        Niet te verwarren met H 2 uit voorgaande periode(s).

 

Huijbregts             Hendrikus Jacobus  23-  4-1842      Leur                          Winkelier

van der Linden      Maria                      24-  5-1840      Gastel

Huijbregts             Wilhelmus Petrus    23-  4-1876       Leur

Huijbregts             Wilhelmina P.           1-12-1878       Leur

Huijbregts             Francisca Cornelia   1-  6-1880*      Leur

 

* Francisca overlijdt op 4-9-1880 (6 mnd).

Dit gezin vertrekt per 24-6-1881 naar Teteringen.

 

Vanaf dat moment woont er:

van der Klooster   Cornelis                  12-  7-1844      St.Maartensdijk           Magazijnmeester

 

Deze woont er maar erg kort en verhuisd naar H 3 (zie aldaar verder).

 Op welk moment precies is niet bekend maar in huis H 2 komt dan te wonen:

 

Damen                 Adriaan                  11-  8-1830      ‘s Hage                        Rijksambtenaar

 

 

No. H 2a

 

Adam                    Frijdrich                  16-  8-1851      Deutscheland             Suikerfabrikant

Kohthage              Laura Helena A.     16-11-1834      Deutscheland

Adam                   Hofrida Helena         1-  3-1880      Leur

Adam                   Arthur Wilhelm         7-  1-1881*     Leur

 

* Arthur overlijdt op 7-5-1881 (4 mnd.)

  Dit gezin vertrekt op 9-9-1881 naar ’s Hage

 

Per 22-7-1881 komen vanuit Gastel:

 

Kirehner               Gustav                    11-  3-1839      Walschoud (D.)           Directeur in een

                                                                                                                     Suikerfabriek

Tolhausen            Anna Margaretha    14-  4-1845      Puldinus

Kirehner               Augusta                    9-  5-1865      Keulen (Pruisen)

 

Op 21-4-1885 vertrekt dit gezin naar Soerabaja.

 

 

No. H 3

 

Rieck                    Wilhelm                    5-  1-1820       Deutscheland

Reimer                  Henriette                 10-10-1812      Deutscheland

Rieck                    Maria                      25-  7-1878

 

Op 15-4-1880 vertrekt dit gezin naar Breda

 

Van H 2 is gekomen:

 

van der Klooster   Cornelis                  12-  7-1844      St.Maartendijk             Magazijnmeester

van der Peel         Anna Cornelia        

van der Klooster   Marinus Jacobus    19-11-1880*

van der Klooster   Jacobus Marinus    24-  8-1882      Leur

van der Klooster   Petronella               19-  2-1885      Leur

van der Klooster   Marinus Jacobus    18-  7-1887      Leur

 

* Marinus Jacobus (1-e) overlijdt op 22-11-1880 (3 dgn.)

 

Wanneer precies is niet bekend maar ook dit gezin vertrekt weer maar onbekend is waarheen.

 

Vanaf 1-9-1888 staan ingeschreven afkomstig van B 27 (is ook binnen de gemeente):

 

de Roy van Zuijdewijn Karel                    25-  6-1865      Breda                      Magazijnmeester

van Beckhoven            Maria Catharina    6-11-1861       Etten-Leur

de R.v.Zuijdewijn       Johannus J. M.     25-  9-1883

de R.v.Zuijdewijn       Emilie A.M.             6-  4-1888

 

No. H 4  Per 21-1-1882 (waarschijnlijk was het huis toen klaar)

 

Kooff                    Jan                         20-  8-1862      Helder                        Smid

Roeper                  Naantje                   16-  4-1866      Texel

 

Zie voor vervolg ook H 10

 

No. H 5-6-7

 

Waren nog niet bewoond maar worden wel vermeld in het register.

 

No. H 8

 

Uitdewilgen           Martinus                 14-  5-1845      Wouw

Mens                    Adriana Maria         15-  1-1851      Wouw

Uitdewilgen          Gerardus J.             24-  1-1876       Etten

Uitdewilgen          Johannus M.             3-10-1879       Etten

Uitdewilgen          Cornelis M.             20-  5-1882*      Etten

Uitdewilgen          Adrianus M.            20-  5-1882*     Etten

Uitdewilgen          Maria C.C.               25-  5-1883      Etten

Uitdewilgen          Adriana M.              28-  8-1884*    Etten

Uitdewilgen          Adriana M.M.            2-  7-1886*    Etten

Uitdewilgen          Johanna C.               5-10-1887*    Etten

Uitdewilgen          Wilhelmina             16-  5-1889*    Etten

 

Je kunt moeilijk zeggen dat dit gezin niet veel meegemaakt heeft.

·         Cornelis Marinus overlijdt op 27-9-1882 (4 mnd.)

·         Adrianus Marinus  tweelingbroer van Cornelis overlijdt op 6-6-1882 (2 wk.)

·         Adriana Martina overlijd op 1-?-1884 (?)

·         Adriana Maria Martina overlijdt op 9-9-1886 (2 mnd.)

·         Johanna Cornelia overlijdt op 1-11-1887 (1 mnd.)

·         Wilhelmina Adriana overlijdt op 4-6-1889 (2 wk)

 

In 13 jaar 9 kinderen waar er dan nog maar 3 van overgebleven zijn.

 

 

No. H 9

 

Kokken                 Antonie                     7-  8-1854      Hoge Zwaluw             Smid

van Ginneken       Helena                      8-  5-1857      Lage Zwaluw

Kokken                 Elisabet A.              26-  2-1881      Etten

Kokken                 Pieter C.                  27-10-1882      Etten

Kokken                 Petronella C.           13-10-1884*    Etten

Kokken                 Sebastina                 9-11-1886      Etten

Kokken                 Petronella G.             3-  1-1887      Etten

 

* Petronella overlijdt op 9-12-1884 (2 mnd.)

 

Dit gezin vertrekt op 30-6-1888 naar Breda

 

 

No. H 10

 

Aarts                    Adriaan                  17-  1-1834      P’Hage

Masseurs             Johanna                   4-  2-1824      Oudenbosch

Aarts                    Jacobus                  23-  1-1863      Zevenbergen

Aarts                    Goverdina                 6-11-1866      Zevenbergen

 

Dit gezin vertrekt op 29-3-1882 naar Oosterhout

 

 

Per 30-10-1884 woont er:

Straeten                                              18-  7-1855      Wittem                         Commies bij 

                                                                                                                      Srijksbelastingen

 

Per 20-10-1866 woont er:

Veerde                  Karel Otto                 5-  5-1865      Amsterdam                  Volontair

 

Per 20-10-1887 woont er:

van Vlerken          Peter Martinus          3-  4-1859      Bergeijk                       Rijksambtenaar

 

Per 23-  7-1888 woont er:

Korff                     Jan                         20-  8-1862      Helder                        Smid

 

Deze heeft eerst gewoond op H 4 maar was toen gehuwd.

 

 

No. H 11

 

Otte                      Hubertus                   8-  9-1845      Zevenbergen               Mecanicien Smid

Schouwenaars      Pieteronella             29-  8-1846     Zevenbergen

Otte                      Hendrikus C.           11-  1-1879      Etten

Otte                      Huberdina M.          11-  3-1882      Etten

Otte                      Maria A.                  19-  9-1883*    Etten

Otte                      Cornelis R.                4-  1-1885      Leur

Otte                      Adam                      14-  4-1887*    Leur

 

Maria Adriana overlijdt op 12-8-1884 (11 mnd.)

Adam              overlijdt op 14-7-1887 ( 3 mnd.)

 

 

No. H 12-13

 

Waren nog niet bewoond maar worden wel vermeld in het register.

 

 

No. H 14

 

Akkermans           Johannus Andries   13-10-1843      Breda                         Suikerkoker

Hendriks               Maria Theresia T.     6-  1-1842      Gorinchem

Akkermans           Catharina W.J.        21-  7-1872      Etten

Akkermans           Maria W.J.              27-10-1873      Etten

Akkermans           Cornelia C.A.          17-11-1875      Etten

Akkermans           Wilhelmina T.J.       17-  3-1877      Etten

Akkermans           Bartholomeus          19-  1-1879      Etten

Akkermans           Hendrika C.A.           9-  7-1880      Etten

 

Op enig moment vertrekt dit gezin naar Roosendaal

 

 

 No. H 15  ( Dit is het huis waar nu Kees Oonincx Hoge Zijweg no.9 woont ). 

 

van Eekelen         Lambregt                 22-  9-1822      Etten                          Bouman

van Eekelen         Servasina                  5-  4-1825      Etten

van Eekelen         Catharina               28-  8-1857      Roosendaal

van Eekelen         Francyna                17-  2-1860      Roosendaal

van Eekelen         Lambregt                27-  5-1866      Etten

van Eekelen         Servaasina              29-  2-1870      Etten

 

Lambregt Sr. Vertrekt op ( ? ) met de 3 jongste kinderen naar B 35 binnen de gemeente.

Catharina vertrekt naar B 203 eveneens binnen de gemeente.

Aangezien bij Servasina Sr. Niets vermeld staat moet aangenomen worden dat zij is overleden

 

 

Wanneer precies is niet bekend maar afkomstig van H 48 (= buiten Zwartenberg) vestigt

zich weduwnaar met kinderen :

 

Baremans             Wilbrord                  15-  2-1825      Etten                          Hovenier

Baremans             Johannes                  7-  6-1857      Etten

Baremans             Antonie                     1-  3-1858      Etten

Baremans             Adriana                   13- 3-1863       Etten

Baremans             Abraham                 16-  6-1868      Etten

Baremans             Petronella                12-  8-1870      Etten

 

Volgens het register vertrekken zij op enig moment naar H 4.

Daar staat echter niets vermeld.

 

 

No. H 16  Dit is het pand wat in vorige periode(s) H 2 was.

 

van Oosterhout     Pieter                      26-  2-1794*     Hoeven                       Herbergier

van Oosterhout     Antonetta                15-11-1824      Etten

van Oosterhout     Lambertus              20-  8-1835      Etten                           Landbouwer

van Oosterhout     Pieter                        5-  4-1876      Leur

van Oosterhout     Adriana                    1-  1-1878      Leur

 

Inwonende Nicht:

Van Zundert         Catharina               18-  7-1842      Etten

 

* Pieter Sr. overlijdt op 5-11-1885 (91 jaar)

 

Zoals in de vorige periode reeds aangehaald heeft weduwnaar Lambertus (zoon van Pieter) zich weer thuis gevestigd met zijn 2 nog jonge kinderen.

 

 

No. H 17  Dit is het pand wat in de vorige periode(s) H 3 was.

 

Moonen                Johannes                17-  2-1836      Etten                           Molenaar

Moonen                Jacoba                    10-  8-1844*    Etten

 

* Jacoba (zus van Johannes) overlijdt op 1-11-1882 (38 jaar)

 

Johannes vertrekt maar wanneer precies (zal rond 9-5-1885 geweest zijn) en waar naartoe is niet bekend.

Per 9-5-1885 vestigt zich afkomstig uit P’Hage:

 

Dikmans              Franciscus              30-  8-1853      P’Hage                        Molenaar

Op 9-8-1885 komt daar bij zijn zus:

Dikmans              Johanna Cornelia     3-  6-1852      P’Hage

 

Zo goed als zeker huwt Franciscus op of rond 13-6-1888 omdat dan erbij komt;

Backx                   Anna Cornelia         15-  6-1861      Rosendaal

Backx                   Gerdina Cornelia    23-  2-1889      Etten

 

Zus Johanna Cornelia vertrekt kort na het huwelijk van haar  broer met Anna Cornelia op 26-7-1888 terug naar P’Hage.

 

 

 

Samengevat:

-          Het is met name in deze periode dat de polder aanzienlijk “dichter” bevolkt raakte.

-          Totaal 18 huizen (er vanuit gaande dat 2 a een apart huis was)

-          Hoeveel mensen er precies woonden is moeilijk te zeggen omdat er nogal wat wisselingen

  en verhuizingen gaande waren gedurende deze 10 jaar.

  Het ligt tussen de 58 en 76 personen.

 

 

 

 

 

 

 

                                                  1890 – 1900

 

                                         Zwartenberg – Attelaken

 

 

 

No. H 1

 

Rommens              Antonius                   1-  5-1852      P’Hage                       Landbouwer

Struijs                   Adriana                  28-  2-1861*     Hoeven

Rommens             Wilhelmus               31-10-1886*    Leur

Rommens             Anna Cornelia           6-10-1887      Leur

Rommens             Adrianus                 10-10-1888      Leur

Rommens             Anna                       20-12-1889      Leur

 

* Moeder Adriana Struijs overlijdt op 23-2-1890 (bijna 39 jaar).

Antonius blijft dan zitten met 4 kinderen tussen 2 maanden en 3 jaar.

 

Antonius op 20- 4-1891 hertrouwt met:

Buijnsters             Maria                      15-12-1861      Leur

Rommens             Elisabeth A.              6-  2-1892      Leur

Rommens             Adriana W.             26-11-1893      Leur

Rommens             Adrianus                 10-10-1888      Leur

Rommens             Anna                       20-12-1889      Leur

 

* Moeder Adriana Struijs overlijdt op 23-2-1890 (bijna 39 jaar).

Antonius blijft dan zitten met 4 kinderen tussen 2 maanden en 3 jaar.

 

Antonius op 20- 4-1891 hertrouwt met:

Buijnsters             Maria                      15-12-1861      Leur

Rommens             Elisabeth A.              6-  2-1892      Leur

Rommens             Adriana W.             26-11-1893      Leur

Rommens             Wilhelmus J.J.        29-  2-1896      Leur

Rommens             Lucia                      17-  5-1898      Leur

 

* Wilhelmus uit het eerste huwelijk overlijdt op 1-8-1893 ( bijna 7 jaar).

                           

Gedurende deze periode is er ook nog sprake van een knecht:

de Vugt                 Cornelis                    7-  5-1870*    Leur                            Knecht

 

* Deze Cornelis overlijdt op 5-11-1895 (25 jaar)

 

Eind van deze periode bestaat het gezin dus uit vader/moeder en 7 kinderen terwijl er in totaal reeds 9 kinderen geweest zijn (uit beide huwelijken).

 

 

No. H 2  Niet te verwarren met huis no. H 2 uit vorige periode(s)

              Dit is het brugwachtershuis.

 

Verheulen             Martinus                 18-  6-1827      Zevenbergen               Brugwachter

van Zundert          Wilhelmina               4-  8-1845      Etten

Verheulen             Cornelia                  18-11-1879      Zevenbergen               

Verheulen             Huberdina                5-  9-1887      Leur

 

Op 23 December 1890 verhuist dit gezin naar Zevenbergen.

                           

                            --------------------------------------------

 

 

Vanaf 2 Juni 1891 doet de Familienaam Schipperen zijn intrede in de polder.

Clemie van Asem haar moeder heet  Schipperen. Haar grootvader komt dan vanuit Zevenbergen.

 

Schipperen           Marijn                     13-  7-1827      Etten                           Brugwachter

Diepstraten          Adriana                  22-  4-1828      Terheijden

Schipperen           Hendrik                  23-  9-1867      Zevenbergen

Schipperen           Marinus                  24-  1-1874      Zevembergen

 

Tegelijkertijd met dit gezin komen:

Roelen                  Jesina                     28-  7-1864      Klundert    

Roelen                  Wouter                    31-  1-1858      Klundert

 

De kinderen Roelen zijn kinderen uit het eerste huwelijk van Adriana Diepstraten.

Beide kinderen Roelen vertrekken weer snel terug naar Zevenbergen.

 

Op 13-8-1891 komt vanuit Terheijden:

Roelen                  Adriana                    9-11-1866      Klundert

 

Ook zij is een dochter Adriana.

Zij vertrekt per 4-2-1899 naar Capelle

 

 

No. H 3

 

Afkomstig van no. H 13

Aarts                    Adriaan                  17-  1-1834      P’Hage                        Tapper

Maseurs               Johanna                   1-  2-1834      Oudenbosch

Aarts                    Goverdina                 6-11-1866      Zevenbergen

In de vorige periode woonde deze familie in H 8 en zijn van daaruit naar Oosterhout vertrokken.

Nu verlaten ze rond 1892 dit huis om zich in H 8 te vestigen (zie aldaar).

 

 

                            --------------------------------------------

 

 

Vanaf ca. 1892 komen vanuit H 13:

Uitdewilgen           Martinus                 14-  6-1845      Wouw                        Timmerman

Mens                    Adriana Maria         15-  6-1851*    Wouw

Uitdewilgen          Johannus M.             3-10-1879      Leur

Uitdewilgen          Maria C.C.               25-  5-1883     Leur

Uitdewilgen          Cornelia W.M.         28-  1-1892      Leur

Uitdewilgen          Josephina A.M.       27-  3-1893*    Leur

Uitdewilgen          Mathilda G.M.         24-  2-1896*    Leur

 

*  Josephina Antonetta Maria overlijdt op 3-9-1893 (5,5 mnd.).

*  In het kraambed komt Adriana Maria Mens te overlijden op 1-3-1896 (44 jaar).

*  8 dagen naar moeder komt ook baby Mathilde te overlijden op 9-3-1896 (2 wk.).

 

Vader blijft dan dus zitten met 3 kinderen van 16-12 en 4 jaar.

 

No. H 4  Woonde vorige periode eerst in H 4 ging toen alleen ( ! ) naar H 10

 

Kooff                    Jan                         20-  8-1862      Helder

Roeper                  Naantje                  16-  4-1864      Texel

Kooff                    Johannus               25-  9-1883*    Leur

Kooff                    Jacobus C.A.          18-10-1885      Leur

Beide kinderen worden in de vorige periode niet vernoemd ( ! )

*  Op 17-6-1887 blijkt Johannus reeds te zijn overleden (bijna 4 jaar).

                           

Op 6-4-1891 vertrekt men naar Zevenbergen.

Per 29-5-1891 komen vanuit Amsterdam:

 

Gunternich           Johen Jacob            30-  8-1853      Zevenaar                    Kantoorbediende

van der Vecht        Hendriekje              13-  7-1855      Hasselt

Gunternich           Johan Jacob           19-  8-1888      Amsterdam

Gunternich           Hendrik Jacob          2-  4-1891      Amsterdam

 

Dit gezin vertrekt weer per 5-11-1891 naar ’s Hertogenbosch.

 

                            --------------------------------------------

 

Vanaf 20-11-1891 komen vanuit P’Hage:

 

Bruning                Johan Erhard L.      26-  2-1847      Delft                           Gepensioneerd O.O.

Tissens                 Melanie Odetta       14-12-1854      Gent (B)

Mensch                 Clementina M.H.     23-  4-1873      Gent (B)

Brunning              Alfred Polidan L.       4-  1-1884      Brussel (B)

 

Moeder is eerder gehuwd geweest met F. Mensch.

 

Het echtpaar vertrekt op 4-4-1893 naar huis H 12.

De kinderen vertrekken dan naar Brussel.

 

                            --------------------------------------------

 

Per 5-4-1893 komen vanuit Fijnaart:

 

Segboer                Willem Johannus    16-  3-1851      Fijnaart                       Timmerman

Jaquet                  Everina Louisa        31-  1-1852      Zevenbergen

Segboer                Anna Wilhelmina    12-  6-1877      Zevenbergen

Segboer                George Frederik      24-  4-1879      Zevenbergen

Segboer                Wilhelmina T.         20-  7-1881      Zevenbergen

Segboer                Willem Huibert          9-12-1889      Fijnaart

Segboer                Sophia Cornelia      30-  3-1892      Fijnaart

 

Gezin vertrekt weer op 24-10-1893 naar Fijnaart

Hierna komen in dit huis:

 

van der Logt         Gerardus                13-11-1860      Etten                           Arbeider

Schellekens          Dimphina               12-  8-1862      Oudenbosch

van der Logt         Adrianus                 25-12-1883      Etten

van der Logt         Elisabeth                13-11-1885      Etten

 

 

No. H 5

 

Vervaart                Johannus                  9-10-1856      Oudenbosch               Metselaar

Baremans             Adriana Josephina 19-  3-1863*     Leur

Vervaart                Maria                      18-  9-1887      Leur

Vervaart                Willebrordus             9-11-1888      Leur

Vervaart                Lucia                      12-  7-1890      Leur

Vervaart                Johannus J.              8-  3-1892      Leur

Vervaart                Johanna P.             28-10-1893      Leur

Vervaart                Petronella A.           28-  6-1896*    Leur

 

 

·         Moeder overlijdt in het kraambed op 10-7-1896 (36 jaar).

·         De baby overlijdt op 2-12-1896 ( 5 mnd.).

Vader blijft in eerste instantie zitten met 6 kinderen van ca. 9 jaar tot 2 weken.

Johannus Vervaart hertrouwt met :

 

Druijve                  Petronella                 4-  3-1866      Etten

Vervaart                Adriana J.C.           23-  3-1897      Leur

Vervaart                Cornelia H.P.          24-  7-1898      Leur

 

 

No. H 6

 

van Baal               Johannus                ??-  2-1857      Leur                            Dagloner

Rops                     Cornelia H.P.          30-  7-1859      Leur

van Baal               Wilhelmina J.           8-  4-1891*    Leur

van Baal               Johanna W.              6-  5-1892      Leur

van Baal               Wilhelmina A.           8-11-1893      Leur

van Baal               Adrianus H.            29-12-1895*    Leur

van Baal               Adriana C.              10-  1-1897      Leur

van Baal               Adrianus H.            10-  7-1898*    Leur

van Baal               hendrikus               21-  8-1899      Leur

 

·         Wilhelmina Johanna overlijdt op 19-8-1891          (4,5 mnd.)

·         1-e Adrianus Hendrikus  overlijdt op 14-9-1896    (8,5 mnd.)

·          2-e Adrianus Hendrikus overlijdt op 30-10-1898  (3,5 mnd.)

 

 

No. H 7

 

Gezin woonde in de vorige periode in H 11

Otte                      Hubertus                   8-  9-1845*    Zevenbergen               Smid

Schouwenaars      Pieternella              29-  8-1846      Zevenbergen

Otte                      Hendrikus C.          11-  1-1879      Etten

Otte                      Huberdina M.          11-  3-1882      Etten

Otte                      Cornelis R.                4-  1-1885      Leur

 

*  Hubertus Otte overlijd op 1-8-1891 (46 jaar)

   Op 16-10-1891 vertrekt de Weduwe met 3 kinderen tussen 11 en 6 jaar naar Zevenbergen.

 

                            --------------------------------------------

 

Hierna afkomstig van H 12:

 

van Bracht            Hendrik                  28-  5-1853      Zevenbergen               Smid

Bavel                    Martijna W.               8-  4-1856      Zevenbergen

van Bracht            Arie                           4-  9-1879      Zevenbergen

van Bracht            Teuna H.                 31-  3-1881*    Zevenbergen

van Bracht            Cornelia L.              26-  9-1883      Zevenbergen

van Bracht            Hendrik                  26-  2-1886      Zevenbergen

van Bracht            Joost                       18-12-1887      Zevenbergen

van Bracht            Ali                           21-  6-1889      Zevenbergen

van Bracht            Sebastiaan J.          12-  3-1891      Zevenbergen

van Bracht            Cornelis                  25-10-1892      Leur

van Bracht            Johan P.                 12-  4-1894      Leur

van Bracht            Teuna H.                14-  3-1898*     Leur

 

·         1-e Teuna Hendrika overlijdt op 21-12-1897 (16 jaar).

·         2-e Teuna Hendrika overlijdt op   7-  4-1898 (3 wkn.).

 

 

No. H 8

 

Afkomstig van no. H 3

Aarts                    Adriaan                  17-  1-1834*     P’Hage                       Tapper

Maseurs               Johanna                   1-  2-1834      Oudenbosch

Aarts                    Goverdina                 6-11-1866      Zevenbergen

 

·         Adriaan overlijdt op 6-11-1895 (61 jaar)

 

Weduwe en dochter vertrekken op 8-2-1896 naar elders in het dorp (B 233).

 

                            ----------------------------------------- 

 

Per 8-2-1896 komen in dit huis:

 

Hoeve                   Wouter                    13-10-1851      Terheijden                   Arbeider

van Dijk                Adriana                  13-10-1853      Terheijden

Hoeve                   Gerardus J.             17-  3-1879      Terheijden

Hoeve                   Marinus G.              24-10-1881      Terheijden

Hoeve                   Marinus                  13-  9-1883      Terheijden

Hoeve                   Andries                   17-  5-1888      Terheijden

Hoeve                   Petrus                     19-  8-1890      Terheijden

Hoeven ( ! )           Catharina                 3-  1-1897      Leur

 

Dit gezin vertrekt naar ? op 5-5-1897.

 

                            ----------------------------------------- 

 

Per 3-8-1897 komen er wonen vanuit resp. Zevenbergen en Delft:

 

Jaquet                  George Fredrik        21-12-1872      Zevenbergen               Magazijnmeester

van der Kruk        Anna Catharina      22-10-1870      Zutphen

Jaquet                  Maria C.A.                4-  8-1898      Leur

 

! kennelijk hele vruchtbare grond hier of was het de schrik maar reeds na 1 dag wonen wordt 

  er een kind geboren.

 

Dit gezin vertrekt op 12-5-1899 naar Zevenbergen.

 

                            -----------------------------------------   

 

Per 24-5-1899 komen vanuit Haarlem:

 

Aarts                    Jacobus                  23-  1-1863      Zevenbergen               Timmerman

Helmonds             Dingema                 23-  2-1857      Zevenbergen

Aarts                    Adrianus J.               5-  8-1890      Zevenbergen

Aarts                    Hendrikus H.          12-  9-1894      Zevenbergen

Aarts                    Johannus H.           10-  5-1898      Breda

 

 

No. H 9 – 10

 

Nog niet bewoond

 

  

No. H 11

 

Luijken                 Walterus                 18-12-1856      Leur                            Dagloner

van Tilburg           Adriana                    4-10-1858*     Oosterhout

Luijken                 Adriana Johanna    21-  1-1891*    Leur

Luijken                 Adriana Johanna    22-12-1891      Leur

Luijken                 Petrus Cornelis       30-10-1893      Leur

Luijken                 Cornelis Adrianus   23-  9-1894      Leur

Luijken                 Johanna Maria         1-12-1895      Leur

·         Moeder van het gezin, Adriana van Tilburg overlijd op 3-3-1898 (39 jaar).

·         1-e Adriana Johanna overlijdt op 5-2-1891 (2 wkn.).

 

Vader blijft dus zitten met 4 kinderen van 6 tot ruim 3 jaar.

Hij hertrouwt met:

van Rosmeulen     Catharina               25-  6-1864      Etten

Luijken                 Hendrikus W.           8-  2-1899*

 

·         Hendrikus Wilhelmus overlijdt op 3-8-1899 (6 mnd.).

 

 

No. H 12

 

Korff                     Jan                         20-  8-1862      Helder                        Smid

Roeper                  Naantje                   16-  4-1866      Texel(N-H)

Korff                     Grietje                     19-  7-1890      Leur

 

Gezin vertrekt per 18-4-1891 naar Houtshoorn.

 

                            --------------------------------------------

 

Vanaf 2-4-1891 vanuit Fijnaart:

 

Gezin Segboer als eerder genoemd/omschreven onder H 4 totaal 7 personen.

 

Vertrekken weer op 7-8-1891 naar Zevenbergen.

 

                            --------------------------------------------

 

Vanaf 29-7-1891 komen vanuit Zevenbergen:

 

Gezin van Bracht als eerder genoemd/omschreven onder H 7.

In dit huis bestond het gezin uit totaal 10 personen.

 

 

Verhuizen naar no. H 7 per 24-10-1892.

 

                            --------------------------------------------

 

Vanaf 25-1-1892  komen van no. H 4:

Het echtpaar Bruning / Tissens.

Zij vertrekken weer op 22-6-1893 naar P’Hage

Per 14-6-1893 komen vanuit Vlissingen:

 

van der Have        Jan Hendrik              5-10-1850      Zierikzee                     Magazijnmeester

Kok                      Katharina                25-  7-1861      Waarde

van der Have        Jacobus Marinus     24-12-1887      Vlissingen

van der Have        Laurina Helena       17-  2-1889      Vlissingen

van der have         Adriaan Johan          1-  8-1890      Vlissingen

van der have         Jacobus Arie           10-10-1892      Vlissingen

 

Op 11-10-1894 vertrekken zij naar Bergen op Zoom.

 

                           

No. H 13

 

Aarts                    Adriaan                   17-  1-1834      P’Hage                       Tapper

Maseurs               Johanna                    1-  2-1834      Oudenbosch

Aarts                    Goverdina                  6-11-1866      Zevenbergen

Aarts                    Gerardus Johannus 24-  1-1876     Leur

Aarts                    Cornelis Gerardus   30-  6-1890*    Leur

 

* Cornelis Gerardus overlijdt op 28-5-1891 (11 mnd). 

 

Gezin vertrekt naar no. H 3

 

                            --------------------------------------------

 

Afkomstig van elders uit de gemeente  (B 164) vestigen zich:

 

Vissers                 Anthony Johannus  16-  4-1842      Wouw                          Dagloner

Kaufman              Maria Catharina     20-  7-1847      Etten

Vissers                 Antonetta Maria      25-  4-1877      Leur

Vissers                 Johannus Antonius 29-  8-1880      Leur

Inwonend:

Indewey               Wilhelmus               13-  1-1899      O./N. Gastel                Magazijnmeester

 

 

No. H 14 – 15

 

Nog onbewoond (waarschijnlijk in aanbouw).

 

 

No. H 16  ( In vorige periode was dit no. 15 ).

 

Baremans             Willebrord                 4-  2-1826      Etten                          Landbouwer

Baremans             Johannus Baptista    7-  6-1857      Leur                           Landbouwer

Baremans             Antonie                     1-  3-1859*    Leur                            Landbouwer

Baremans             Adriaan                  12-  3-1861      Leur                            Landbouwer

Baremans             Petronella               12-  8-1871      Leur                            Landbouwster

 

·         Antonie overlijdt op 28-12-1892 (33 jaar)

 

 

No. H 17  ( Als enige pand wordt dit als adres Zwartenberg – Attelaken genoemd ).

                 ( In vorige periode was dit no. 16 ).

 

van Oosterhout     Antonetta                15-11-1824      Leur/Attelaken           Landbouwster

(hoofdbewoner)

van Oosterhout     Lambertus              20-  8-1835      Leur/Attelaken           Landbouwer

van Oosterhout     Pieter Cornelis          5-  4-1876      Leur

van Oosterhout     Johanna Adriana      1-  1-1878      Leur

 

Inwonende Nicht:

van Zundert          Catharina               17-  6-1842      Leur                           Landbouwster

 

 

No. H 18

 

Onbewoond  (Molen zelf ? )

 

 

No. H 19  ( in vorige periode was dit no. H 17 ).

 

Dikmans              Franciscus                 30-  8-1853       P’Hage                    Watermolenaar

Backx                   Anna Cornelia           15-  6-1861      Roosendaal

Dikmans              Goverdina Cornelia    23-  2-1889      Leur

Dikmans              Anna Cornelia           23-  2-1890      Leur

Dikmans              Gerardus Sebastiaan17-10-1891      Leur

Dikmans              Johanna Petronella    4-  1-1893*     Leur

Dikmans              Jacobus Lambertus  15-  3-1894      Leur

Dikmans              Adrianus                  30-  3-1895*     Leur

Dikmans              Antonetta Johanna   11-11-1896       Leur

 

·         Johanna Petronella overlijdt op 12-6-1893 (5 mnd).

·         Adrianus overlijdt op 20-4-1895 (3 wk.).

 

 

 

Samenvatting:

-       Er stonden toen 19 huizen. Alhoewel het aantal hetzelfde moet er in deze periode toch ook sprake

geweest zijn van afbraak en bouw aangezien nummering en gezinnen niet altijd overeen stemt.

-       Ook in deze periode is moelijk te zeggen hoeveel mensen er precies woonden omdat er  nogal wat

mensen bij kwamen maar ook gingen. Daarnaast was er nogal sprake van verhuizingen binnen de polder.

-       Aantal inwoners moet gelegen hebben tussen 100 en 152. Weer een fikse toename dus.

-       Er worden in deze periode 39 kinderen geboren terwijl er 23 mensen komen te overlijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        1900 – 1910

 

                                                        Zwartenberg

 

 

 

No. H 1

 

Rommens             Antonius                   1-  5-1852      P’Hage                        Landbouwer

Buijnsters             Maria                     15-12-1861      Leur

Rommens             Anna C.                    6-10-1887      Leur

Rommens             Adrianus                10-10-1888      Leur

Rommens             Anna                       20-12-1889     Leur

Rommens             Elisabeth A.              6-  2-1892     Leur

Rommens             Adriana W.             26-11-1893      Leur

Rommens             Wilhelmus J.J.        29-  2-1896      Leur

Rommens             Lucia                      17-  5-1898      Leur

Rommens             Jacoba A.               16-  8-1900      Leur

 

Inwonende neef:

Rommens             Marinus                  26-  7-1881      Leur                            Landbouwer

Deze vertrekt op enig moment naar elders in de gemeente (H 92)

 

 

No. H 2

 

Schipperen           Marijn                     15-  7-1827      Etten                           Brugwachter

Diepstraten          Adriana                  12-  9-1828      Terheijden

Schipperen           Marinus                  14-  6-1874      Zevenbergen                         

 

Marinus vertrekt in deze periode naar no. H 4 (zie aldaar)

 

Tegelijkertijd wonen in hetzelfde huis zoon en schoondochter:

Schipperen           Hendrik                  25-  9-1867      Zevenbergen                Houtzager

van Beek              Maria                      19-12-1878      Terheijden

Schipperen           Marinus                  22-  5-1901      Leur

Schipperen           Leonardus              14-  7-1902      Leur

Schipperen           Cornelis Adrianus     6-11-1903      Leur

Schipperen           Petrus Antonius      11-  6-1905      Leur

Schipperen           Christianus Cornelis 7-  5-1907      Leur

Schipperen           Antonius                 30-12-1908      Leur

 

 

No. H 3

 

Uitdewilgen           Martien                   14-  6-1845*    Wouw                         Timmerman

Uitdewilgen          Johannus Marinus    3-10-1879      Leur                            Timmerman

Uitdewilgen          Maria Cornelia C.    25-  5-1883      Leur

Uitdewilgen          Cornelia W.M.         28-  1-1892      Leur

 

* Weduwnaar Martien overlijdt op 7-2-1906 (60 jaar)

Dochter Maria Cornelia Catharina gaat elders in de gemeente wonen (A 14)

Zoon Johannus Marinus vertrekt op 31-3-1903 naar Amsterdam.

Op 1-11-1904 komt Johannus M. weer terug en op 25-6-1909 komt daar vanuit Roosendaal bij zijn vrouw.

 

Uitdewilgen          Johannus Marinus    3-10-1879      Leur                            Timmerman

Jacobs                  Francisca Maria A.   6-  1-1884      Roosendaal

Uitdewilgen          Maria Jacoba J.C.   14-  6-1909      Leur

 

Als 2-de bewoners staan vanaf 12-8-1908 komende vanuit ’s-Gravenhage ingeschreven:

 

van der Kruk         Alexander Petrus      7-  9-1874      Zutphen                      Timmerman

Kuijpers                Romkje                      7-  6-1871     Sneek

van der Kruk        Anthonie                 13-  7-1900      Utrecht

van der Kruk        Zwolkje Jacoba         2-11-1901      Utrecht

van der Kruk        Anna Margaretha    17-  6-1907     ’s-Gravenhage

 

 

No. H 4

 

Mathen                 Joseph Willem L.    25-  2-1872      Raamsdonk                 Chef Scheikundigen

Mathen                 Angelina Cecilia C. 27-12-1874      Raamsdonk

 

Broer en zus vertrekken op 22-6-1901 naar Raamsdonk.

 

Op 2-9-1903 gaan in dit huis wonen:

 

Sprenkels             Adrianus                 30-  6-1851      Princenhage               Arbeider suikerfabr.

de Grauw             Maria                      23-10-1852      Princenhage

Sprenkels             Jacobus                    2-  9-1878      Princenhage

Sprenkels             Marinus                    8-  6-1886      Princenhage

 

Dit gezin vertrekt op 2-10-1907 naar P’Hage.

Inwonende bij het gezin was vanaf 30-5-1905 gekomen vanuit Rijsbergen:

Vervaart                Petrus                       4-  3-1871      Oud Gastel                 Onbezoldigd

                                                                                                                      Rijksveldwachter

Deze Petrus Vervaart vertrekt kort daarop naar no. H 7 (zie aldaar)

 

Op 7-8-1909 komt van no. H 2 en vanuit Terheijden:

Schipperen           Marinus                    24-  1-1874      Zevenbergen              Houtzager

van Gils                Wilhelmina Adriana   5-  3-1877      Terheijden

 

 

No. H 5

 

Vervaart                Johannus                  9-10-1856      Oudenbosch               Metselaar

Druive                   Pieternella                4-  3-1866      Zwaluwe

Vervaart                Maria                      18-  9-1887      Leur

Vervaart                Willebrordus             9-11-1888      Leur

Vervaart                Johannus J.              8-  3-1892      Leur

Vervaart                Adriana J.C.           23-  3-1897      Leur

Vervaart                Cornelia H.P.          24-  7-1898      Leur

Vervaart                Cornelis M.             17-12-1899*    Leur

Vervaart                Henrica A.               30-  1-1901     Leur

Vervaart                Petronella T.           30-  1-1901*    Leur

Vervaart                Wilhelmina C.         29-  5-1902     Leur

Vervaart                Cornelis J.              12-10-1903*    Leur

Vervaart                Adrianus M.            14-10-1904     Leur

Vervaart                Marinus C.              24-  5-1906*   Leur

 

·         Op 26-  2-1901 overlijdt Petronella Theodora (1 mnd.)

·         Op 30-  5-1901 overlijdt Cornelis Marinus (1,5 jaar)

·         Op   8-11-1903 overlijdt Cornelis Johannus (1 mnd.)

·         Op 26-  7-1906 overlijdt Marinus Cornelis (2 mnd.)

 

 

No. H 6

 

Dit gezin woonde eind vorige periode op no. H 8

 

Aarts                    Jacobus                   23-  1-1863      Zevenbergen              Timmerman

Helmonds             Dingema                  23-  2-1857      Zevenbergen

Aarts                    Adriaan Jacobus        5-  8-1890      Zevenbergen

Aarts                    Henricus Hubertus   12-  9-1894      Zevenbergen

Aarts                    Johannus Hubertus 10-  5-1898*     Breda

 

·         Op 25-10-1909 overlijdt Johannus Hubertus (ruim 11 jaar).

 

 

No. H 7

 

Onderstaand gezin woonde in vorige periode op no. H 6.

 

van Baal               Joannus                       1-  2-1857*    Leur                             Fabrieksman

Rops                     Elisabeth                    30-  7-1859     Leur

van Baal               Johanna Wilhelmina                         6-  5-1892                  Leur

van Baal               Wilhelmina Adriana                          8-11-1893                  leur

van Baal               Adriana Catharina     10-  1-1897      Leur

van Baal               Hendrikus               21-  8-1899*    Leur

van Baal               Adrianus Henricus  22-11-1900*    Leur

van Baal               Maria Catharina     22-11-1900      Leur

van Baal               Catharina Henriette                          7-  3-1902*                Leur

 

·         Op   2-  2-1900 overlijdt Hendrikus (5,5 mnd.)

·         Op   6-  7-1901 overlijdt Adrianus Henricus (7,5 mnd.)

·         Op 20-  7-1902 overlijdt Johannus (vader) (45 jaar)

·         Op   1-  8-1902 overlijdt Catharina Henriette (bijna 5 mnd.)

 

Elisabeth Rops wordt weduwe en verliest binnen 11 dagen ook nog haar jongste kind.

Zij blijft dan achter met 4 kinderen tussen 10 en 1,5 jaar.

 

Op 19-8-1904 vertrekt het gezin naar P’Hage.

 

                            --------------------------------------------

 

Op 5-8-1905 komen van H 4 (inwonende) en Oudenbosch:

 

Vervaart                Petrus                       4-  3-1871      Oud Gastel                  Werkman fabriek

Vervaart                Maria Antonia         10-  5-1880      Oudenbosch

Vervaart                Johanna Maria       11-11-1906      Leur

 

·         Bij dit gezin hebben totaal 7 verschillende mensen kortere of langere tijd ingewoond.

 

 

No. H 8

 

Dit gezin woonde eind vorige periode in huis no. 7

 

van Bracht            Hendrik                  28-  5-1853      Zevenbergen                Machinemeester

Bavel                    Martyna Wouterina   8-  4-1856      Zevenbergen

van Bracht            Arie                           4-  9-1879      Zevenbergen                Draaier

van Bracht            Hendrik Pieter         22-12-1881      Zevenbergen                Fabrieksarbeider

van Bracht            Cornelia Laurina     26-12-1883      Zevenbergen

van Bracht            Joost                       18-12-1887      Zevenbergen

van Bracht            Ali                           21-  7-1889      Zevenbergen

van Bracht            Sebastiaan Johannus                     12-  3-1891                  Zevenbergen

van Bracht            Cornelis                  25-10-1892      Leur

van Bracht            Johan Pieter            12-  4-1894      Leur

 

Vanaf eind 1908 zijn inwonend gekomen vanuit Teteringen:

 

van Bracht            Hendrik                  26-  2-1886      Zevenbergen                Bankwerker

van Meerten          Clasina Margaretha                        16-12-1886                  Dussen

van Bracht            Hendrik                  17-  7-1909      Leur

 

 

No. H 9

 

Net als in vorige periode nog steeds onbewoond.

 

 

No. H 10

 

Dit gezin woonde in vorige periode in H 11.

 

Luijken                 Walterus                 18-12-1856      Leur                             Surveillant suikerfabr.

van Rosmalen       Catharina               25-  6-1864      Etten

Luijken                 Adriana Johanna    22-12-1891      Leur

Luijken                 Petrus Cornelis       30-10-1893      Leur

Luijken                 Cornelis Adrianus   23-  9-1894      Leur

Luijken                 Johanna Maria         1-12-1895      Leur

Luijken                 Maria Johanna       28-12-1901*    Leur

Luijken                 Hendrikus W.          20-  4-1903*    Leur

Luijken                 Martinus Gerardus  18-  7-1906*    Leur

 

·         Op 29-12-1901 overlijdt Maria Johanna (1 dgn.)

·         Op 21-  4-1903 overlijdt Hendrikus Wilhelmus (1 dgn.)

·         Op   2-  8-1906 overlijdt Martinus Gerardus (2 wkn.)

 

Vanaf 9-1-1904 is gekomen vanuit P’Hage de weduwe en moeder van Walterus:

van der Linden     Adriana

 

 

No. H 11

 

van der Logt         Gerardus                13-11-1860      Etten                            Surveillant suikerfabr.

Schel                    Dimphena               12-  8-1862      Oudenbosch

van der Logt         Adrianus                 25-12-1883      Etten

van der Logt         Elisabeth                13-  5-1885      Etten

van der Logt         Cornelis                    2-12-1887      Etten

van der Logt         Johannes                21-  6-1890      Etten

van der Logt         Marinus                    4-12-1893      Etten

van der Logt         Johanna                   4-  8-1895      Etten

van der Logt         Maria                        8-  9-1897      Etten

van der Logt         Antonetta                11-  1-1900      Leur

van der Logt         Gerardus                  3-  9-1902      Leur

van der Logt         Cornelia                    9-10-1906      Leur

 

 

No. H 12

 

Vissers                 Anthony Johannus  16-  4-1842*    Wouw                          Ploegbaas suikerfabr.

Kaufman              Maria Catharina     20-  7-1847      Etten

Vissers                 Antonetta Maria      25-  4-1877      Leur

Vissers                 Johannus Antonius 29-  8-1880      Leur                             Letterzetter

 

*  Op 20-9-1900 overlijdt Anthony Johannus (58 jaar)

                                                          

Op resp. 7-3-1901 en 28-1-1903 vertrekken Johannus en wed. Maria naar Rotterdam.

Op 24-6-1901 is Antonetta vertrokken naar Zevenbergen.

 

Vanaf 1-1-1900 wonen op hetzelfde adres:

Indewey               Wilhelmus               13-  6-1878      Gastel                          Magazijnmeester Alberts        Arem Jan                              9-  3-1882             Zeist                Assistent Chemist

 

 

No. H 13  ( Vorige periode was dit no. 16 ).

  

Baremans             Willebrord                 9-  2-1826*    Etten                            Landbouwer

Baremans             Johannus Baptista    7-  6-1857      Leur                             Landbouwer

Baremans             Adriaan                  12-  3-1861      Leur                             Landbouwer

Baremans             Petronella               12-  8-1871      Leur

 

*  Op 27-6-1906 overlijd weduwn. Willebrord (79 jaar)

 

 

Dan woonde er ook nog een dochter van Petronella:

Baremans             Maria Lucia              6-  3-1906      Leur

 

 

Verder waren langdurig inwonend 2 nichten :

In de vorige periode woonde deze op no. H 5.

Vervaart                Lucia                      12-  7-1890      Leur

Vervaart                Johanna Petronella 28-10-1893      Leur

Familie relatie : hun moeder (overleden) heette Baremans

 

 

No. H 14 ( Vorige periode was dit no. H 17  ).

 

van Oosterhout     Antonette                15-  5-1824*    Leur                             Herbergierster

van Oosterhout     Lambertus              20-  8-1835      Leur                            Landbouwer

van Oosterhout     Pieter Cornelis          5-  9-1876      Leur                            Landbouwer

 

Inwonende nicht:

van Zundert          Catharina               18-  6-1842*    Leur

 

·         Op   4-1-1905 overlijdt Catharina van Zundert (62 Jaar).

·         Op 17-1-1907 overlijdt Antonetta (82 jaar)

 

Op 18-4-1907 is Pieter Cornelis (zv. Lambertus) vertrokken naar P’Hage.

 

Op 21-6-1906 huwt de dochter van Lambertus en komt ook haar man inwonen, komende van

de Kadijk H 17 (= net buiten de polder).

 

van Haperen         Lambertus              24-  8-1868      Leur                             Schipper

van Oosterhout     Johanna Adriana      1-  1-1878      Leur                            

van Haperen         Simon Lambertus    17-  5-1909      Leur

 

 

No. H 15

 

Onbewoond (dit is de molen zelf waarschijnlijk die ook een nummer gekregen heeft).

 

 

No. H 16  ( Vorige periode was dit no. 19 ).

 

Dikmans              Franciscus                 30-  8-1853      Princenhage             Watermolenaar

Backx                   Anna Cornelia           15-  6-1861      Roosendaal

Dikmans              Gerdina Cornelia       23-  2-1889      Leur

Dikmans              Anna Cornelia           23-12-1890      Leur

Dikmans              Gerardus Sebastiaan17-10-1891      Leur

Dikmans              Jacobus Lambertus  15-  3-1894      Leur

Dikmans              Antonetta Johanna   11-11-1896      Leur

 

Dit gezin vertrekt per 25-1-1901 naar P’Hage

 

Waar vandaan is niet bekend maar vanaf dat moment wonen er:

 

Verdiesen             Johannes Baptista      9-  6-1850      Etten                         Molenaar

Dekkers               Catharina                    6-10-1850      Etten

Verdiesen             Adriana Wilhelmina  28-  9-1881      Etten

Verdiesen             Marinus Johannes      6-11-1883      Etten                         Molenaar

Verdiesen             Johannes Cornelis    18-12-1887      Etten

Verdiesen             Antonius Johannes   14-  8-1889      Etten

Verdiesen             Cornelis Petrus         17-  1-1892      Etten

Verdiesen             Wilhelmina Johanna 16-  8-1893      Etten

 

Uitgezonderd Marinus Johannes die elders binnen de gemeente gaat wonen (C 194 of 233), hij was overigens terug bij het gezin gekomen op 2-5-1902 komende vanuit Alphen en Riel, vertrekt het hele gezin naar Teteringen.

 

                        ------------------------------------------

 

 Vanaf 17-1-1907 staan dan ingeschreven:

 

Coppens               Franciscus Johannes                        4-10-1876                  Chaam            Watermolenaar

Evers                    Johanna Cornelia   16-11-1878      Etten

Coppens               Josephus Cornelis  18-10-1907      Leur

Coppens               Cornelis Petrus       27-  9-1909      Leur

 

 

 

Samenvatting:

 

-          Er staan 15 huizen (dat de molen een eigen nummer krijgt veranderd daar niets aan).

-          Er worden in deze periode 29 kinderen geboren.

-          Er komen in deze periode 16 mensen te overlijden.

-          Het inwoneraantal varieert van 99 tot 124.

                                                          

 

 

 

 

 

                                                        1910 – 1920

 

                                                         Zwartenberg

 

 

 

No. H 1

 

Rommens             Antonius                    4-  5-1852      P’Hage                       Landbouwer

Buijnsters             Maria                      15-12-1861      Etten

Rommens             Anna C.                     6-10-1887      Leur                           Landbouwster

Rommens             Adrianus                 10-10-1888      Leur                           Landbouwer

Rommens             Adriana W.              26-11-1893      Leur                           Landbouwster

Rommens             Wilhelmus J.J.        29-12-1896      Leur                            Landbouwer

Rommens             Lucia                      17-  5-1898      Leur                            

Rommens             Jacoba A.               16-  8-1900      Leur

 

 

No. H 2

 

Schipperen           Hendrik                  25-  9-1867      Zevenbergen                Brugwachter en

                                                                                                                      Winkelier

van Beek              Maria                      19-12-1878      Terheijden

Schipperen           Marinus                  22-  5-1901      Etten

Schipperen           Leonardus              14-  7-1902      Etten

Schipperen           Cornelis A.                6-11-1903      Etten

Schipperen           Petrus A.                 11-  6-1905      Etten                            Landarbeider

Schipperen           Christianus C.           7-  5-1907      Etten

Schipperen           Antonius                 30-12-1908      Etten

Schipperen           Catharina C.           14-  7-1910      Etten

Schipperen           Cornelia                    1-  6-1912      Etten

Schipperen           Hendrik                  27-  5-1914      Etten

Schipperen           Johannes                  6-12-1915      Etten

Schipperen           Adrianus M.            17-  9-1918      Etten

 

 

No. H 3

 

Vervaart                Johannes                  9-10-1856      Oudenbosch                Metselaar suikerfabr.

Druive                   Pieternella                4-  3-1866      Zwaluwe                     Herbergierster

Vervaart                Maria                      18-  9-1887      Leur

Vervaart                Willebrordus             9-11-1888      Leur                             Metselaar

Vervaart                Johannus J.              8-  3-1892      Leur                             Metselaar

Vervaart                Johanna P.             28-10-1893      Leur

Vervaart                Adriana J.C.           23-  3-1897      Leur

Vervaart                Cornelia H.P.          24-  7-1898      Leur

Vervaart                Petronella T.           30-  1-1901      Leur

Vervaart                Wilhelmina C.         29-  5-1902      Leur

Vervaart                Adrianus H.            14-10-1904      Leur

 

Verder staat ingeschreven als dochter van Maria:

Vervaart                Adriana P.W.          31-  8-1910      Utrecht

 

Uitgezonderd Maria en haar dochtertje Adriana P.W. die per 23-6-1911 naar H.l. Zwaluwe vertrekken gaat de rest van het gezin naar huis no. H 8

Per 7-9-1914 komen vanuit Renkum:

 

Rusch                   Albert                      12-  7-1866      West Stellingwerf         Scheepsmeter

Meijer                   Geertruda               22-  5-1867      West Stellingwerf

Rusch                   Geertruda               12-12-1892      Oosterbeek/Renkum  

Rusch                   Pieter Hansen         11-11-1897      Oosterbeek/Renkum

Rusch                   Stientje                      7-  8-1899      Oosterbeek/Renkum

Rusch                   Anton                      27-12-1900      Oosterbeek/Renkum

Rusch                   Albert                        5-  6-1902      Oosterbeek/Renkum

Rusch                   Geert                         1-  2-1904      Oosterbeek/Renkum

Rusch                   Marinus Albertus    24-  9-1905      Oosterbeek/Renkum

Rusch                   Gesina                    13-  5-1907      Oosterbeek/Renkum

Rusch                   Anna Maria             12-  6-1909      Oosterbeek/Renkum

Rusch                   Simon                     25-  3-1912      Oosterbeek/Renkum

 

Gezin vertrekt in Juli 1917 weer terug naar Renkum.

 

 

No. H 4

 

van Ballaert          Louis E.C.F.            21-  2-1875      Etten                          Chemiker

Bayings                Josephina G.M.       11-  4-1786      Etten

van Ballaert          Johanna M.             20-10-1909      Etten

van Ballaert          Josephina G.                                  Etten

 

Gezin vertrekt op 21-7-1913 naar Terheijden

 

                            ---------------------------------------------

 

Per 8-4-1914 afkomstig van huis no. H 8:

 

van Bracht            Hendrik                  28-  5-1853      Zevenbergen                Chef machinist

Bavel                    Martijna W.               8-  4-1856      Zevenbergen

van Bracht            Joost                       18-12-1887      Zevenbergen

van Bracht            Ali                           21-  6-1889      Zevenbergen

van Bracht            Johan P.                 12-  4-1894      Etten                            Metaaldraaier

 

Verder inwonend i.v.m. huwelijk op 5-2-1915:

van Bracht            Sebastiaan J.          12-  3-1891      Zevenbergen

Kanters                Johanna                 18-  3-1896      Leerdam

van Bracht            Martijna W.             20-  7-1915      Etten

 

Mogelijk dat gezin van Bracht / Kanters naar huis no. H 7 vertrekt.

 

Verder inwonend i.v.m. huwelijk op 17-6-1920:

van Bracht            Cornelis                  25-10-1892      Etten                           Elektricien

Lockers                Adriana J.               14-12-1898      Zevenbergen

van Bracht            Hendrik                    8-  3-1921      Etten

 

Joost en Ali vertrekken rond 1914/1916 naar Zevenbergen.                                    

                             

 

 

No. H 5

 

van Bracht            Hendrik                  26-  2-1886      Zevenbergen                Machinist/Electricien

van Meerten          Clasina M.              16-12-1886      Dussen

van Bracht            Hendrik                  17-  7-1909      Etten

 

Gezin vertrekt naar huis no. H. 7

 

                            --------------------------------------------

 

Per 16-8-1910 komen vanuit Zevenbergen:

 

Vissenberg           Adrianus                 23-10-1876      O./N.  Gastel              Gorbaas

Broos                    Adriana C.                7-  7-1876      Hoeven

Vissenberg           Johanna E.C.            9-  8-1901      Dordrecht                    

Vissenberg           Johannus C.A.        10-12-1904      Breda

Vissenberg           Christianus A.C.     11-  2-1907      Zevenbergen

Vissenberg           Elisabeth J.D.C.        1-  4-1909      Zevenbergen

Vissenberg           Adrianus G.M.C.     27-  2-1911*    Etten

Vissenberg           Adrianus J.C.          29-12-1913      Etten

 

*  Op 28-4-1911 overlijdt Adrianus Gerardus Matheus Cornelis (2 mnd.).

 

Het gezin vertrekt op 26-2-1918 naar Hoeven.

 

                            --------------------------------------------

 

Per 13-3-1918 komen vanuit Zevenbergen:

 

Kremers                Jacobus                  18-  5-1870      Oosterhout                  Arbeider suikerfabr.

Gijzen                   Cornelia                    2-10-1870      Etten

Kremers                Franciscus J.            3-12-1910      Zevenbergen

Kremers                Elisabeth H.            14-  4-1912      Zevenbergen

Kremers                Johannus                21-  2-1915      Zevenbergen

 

Het gezin vertrekt op 22-2-1921 naar O en N Gastel.

 

 

No. H 6

 

Aarts                    Jacobus                  23-  1-1863      Zevenbergen                Timmerman

Helmonds             Dingema                 22-  1-1857      Zevenbergen

Aarts                    Adrianus J.               5-  8 1890      Zevenbergen

Aarts                    Henricus H.             12-  9-1894      Zevenbergen

 

 

No. H 7

 

Vervaart                Petrus                       4-  3-1871      O.en N. Gastel             Gorbaas

Vervaart                Maria A.                  10-  5-1880      Oudenbosch

Vervaart                Johanna M.             11-11-1906      Etten

 

Dit gezin verhuist per 30-7-1910 naar Zevenbergen

 

 

Volgende inwoners komen van H 5 (zie ook inschrijving daar).

 

van Bracht            Hendrik                  26-  2-1886      Zevenbergen                Machinist Elektricien

van Meerten          Clasina M.              16-12-1886      Dussen

van Bracht            Hendrik                  17-  7-1909      Etten

van Bracht            Wijnand                  29-  8-1910      Etten

van Bracht            Clasina M.              16-  7-1912      Etten

 

Dit gezin vertrekt op 2-3-1916 naar Hilversum.

 

                            ---------------------------------------------

 

Per 17-10-1916 komen vanuit Zevenbergen:

 

van Bracht            Joost                       18-12-1887      Zevenbergen

van der Veeke       Helena                      7-12-1887      Zwaluwe

van Bracht            Martijna W.             16-11-1914      Zwaluwe

van Bracht            Helena C.               16-  1-1916      Zwaluwe

van Bracht            Dirkje                     23-  9-1917      Etten

van Bracht            Hendrik                 23-  9-1917*     Etten

 

*  Hendrik overlijdt op 21-10-1917 (1 mnd.).

 

Dit gezin vertrekt op 15-11-1917 naar H 9

 

                            --------------------------------------------

 

Op 1-11-1916 zijn bij in komen wonen afkomstig van H 4:

 

van Bracht            Sebastiaan J.          12-  3-1891      Zevenbergen                Timmerman

Kanters                Johanna                  18-  3-1896      Leerdam

van Bracht            Martijna W.             20-  7-1915      Etten

van Bracht            Nicolaas                   3-12-1916      Etten

 

Dit gezin vertrekt op 4-6-1918 naar Puttershoek.       

 

 

No. H 8

 

van Bracht            Hendrik                  28-  5-1853      Zevenbergen                Chef Machinist

Barel                    Martijna W.               8-  4-1856      Zevenbergen

van Bracht            Joost                       18-12-1887      Zevenbergen                Winkelbediende

van Bracht            Ali                           21-  6-1889      Zevenbergen                Kantoorbediende

van Bracht            Sebastiaan J.          12-  3-1891      Zevenbergen                Timmerman

van Bracht            Cornelis                  25-10-1892      Etten                            Messenvijler

van Bracht            Johan P.                 12-  4-1894      Etten                            IJzerdraaier

 

Excl. Cornelis die naar H 4 vertrekt (i.v.m. huwelijk) vertrekt het gezin naar onbekende bestemming.

 

 

                            ---------------------------------------------

 

  

Per 24-1-1914 komen van H 3:

 

Vervaart                Johannes                  9-10-1856      Oudenbosch                Metselaar  suikerfabr.

Druive                   Pieternella                1-  3-1866      H. en L. Zwaluwe       

Vervaart                Willebrordus             9-11-1888      Etten                            Metselaar

Vervaart                Johannes J.              8-  3-1892      Etten                            Metselaar

Vervaart                Johanna P.             28-10-1893      Etten

Vervaart                Adriana J.C.           23-10-1897      Etten

Vervaart                Cornelia H.P.          27-  7-1898      Etten

Vervaart                Henrica A.               30-  1-1901      Etten

Vervaart                Wilhelmina C.         29-  5-1902      Etten

Vervaart                Adrianus M.            14-10-1904      Etten

 

Verder woont er nog een kleindochter bij in:

Vervaart                Adriana P.W.          31-  8-1910      Utrecht

Zie ook H 3. Ongehuwde moeder is reeds op 23-6-1911 verhuisd naar H/L Zwaluwe.

Kind volgt op 2-4-1915.

 

  

No. H 9

 

Hier is in dit tijdvak pas sprake van bewoning vanaf 15-11-1917.

Gekomen van H 7:

 

van Bracht            Joost                       18-12-1887      Zevenbergen                Arbeider

Veeke                   Helena                      7-12-1887      Zwaluwe

van Bracht            Martijna W.             16-11-1914      Zwaluwe

van Bracht            Helena C.               16-  1-1916      Zwaluwe

van Bracht            Hendrik                  28-  1-1920      Etten

 

 

No. H 10

 

Luijken                 Walterus                 18-12-1856      Etten                           Portier

van Rosmalen       Catharina               25-  6-1864      Etten

Luijken                 Adriana J.               22-12-1891      Etten                           Mode naaister

Luijken                 Petrus C.                 30-10-1893      Etten                           Timmerman

Luijken                 Cornelis A.              23-  9-1894      Etten                           Metselaar

Luijken                 Johanna M.               1-12-1895      Etten

 

Dit gezin vertrekt (tijdelijk !?) naar Utrecht

 

                            ---------------------------------------------

 

 

Op 1-9-1913 komen hier wonen:

Verdaasdonk        Adrianus                 26-  2-1890      Hoeven                        Sigarenmaker

Knobel                  Josephina               16-  1-1891      Etten

Verdaasdonk        Adriana C.                6-11-1910      Etten

Verdaasdonk        Adrianus C.M.           2-  9-1913      Etten

 

 

 

No. H 11

 

van der Logt         Gerardus                13-11-1860      Etten                            Surveillant suikerfabr.

Schel                    Dimphina                12-  8-1862     Oudenbosch

van der Logt         Adrianus                 25-12-1883      Etten                            Smid

van der Logt         Cornelis                    2-11-1887      Etten                            Fabrieksarbeider

van der Logt         Marinus                    4-  1-1893      Etten                            Metselaar

van der Logt         Johanna                   4-  8-1895      Etten

van der Logt         Maria                        8-  9-1897      Etten

van der Logt         Antonetta                11-  1-1900      Etten

van der Logt         Cornelia                    9-10-1906      Etten

 

 

No. H 12

 

Uitdewilgen          Johannus M.              3-10-1879      Etten                          Timmerman

Jacobs                  Francisca M.A.          6-  1-1884      Roosendaal

Uitdewilgen          Maria J.J.C.            14-  6-1909      Etten

Uitdewilgen          Matheus M.C.M.      10-11-1910      Etten

 

Op 8-8-1911 vertrekt dit gezin naar Zevenbergen.

 

                            --------------------------------------------                                               

 

Op 26-6-1916 komen vanuit Zevenbergen:

 

Verschuren           Jacob                      15-  7-1878      Zevenbergen               Fabrieksmachinist

de Ridder             Suzanna A.               8-  5-1883      Aardenburg

Verschuren           Suzanna C.             24-  2-1908      Zevenbergen

Verschuren           Cornelis                  17-  1-1917      Etten

 

Op 14-6-1918 vertrekt dit gezin naar Standaardbuiten.

 

 

No.H 13

 

van Bracht            Arie                           4-  9-1879      Zevenbergen               Bankwerker

Visser                   Adriana S.              29-  7-1882      Zevenbergen

van Bracht            Hendrik                  13-  6-1907      Etten

van Bracht            Pieternella M.          18-11-1908      Etten

van Bracht            Cornelis                    2-  2-1910      Etten

van Bracht            Martijna W.               9-  5-1912      Etten

van Bracht            Elisabeth T.              6-  1-1914      Etten

 

Op 27-2-1914 vertrekt dit gezin naar Klundert.

 

 

                            ---------------------------------------------

 

 

Op 4-5-1914 komen vanuit Zevenbergen:

 

Ossewaarde         Gerrit                        7-10-1878      Zevenbergen               Fabriekssmid  

Crezee                  Adriana                  19-  9-1885      Zevenbergen

Ossewaarde         Alida J.                   16-  1-1908      Zevenbergen

Ossewaarde         Sara B.                   25-  4-1909      Zevenbergen

Ossewaarde         Gerrit J.                    1-12-1913      Zevenbergen

Ossewaarde         Anna N.                    3-  9-1916      Etten

 

Op 25-8-1919 vertrekken ze weer naar Zevenbergen.

 

 

                            ---------------------------------------------

 

 

Op 16-11-1920 komen van H 9

 

van Bracht            Joost                       18-12-1887      Zevenbergen               Arbeider

van der  Veeke      Helena                      7-12-1887      Zwaluwe

van Bracht            Martijna W.             16-11-1914      Zwaluwe

van Bracht            Helena C.                16-  1-1916      Zwaluwe

van Bracht            Dirkje                      23-  9-1917      Etten

van Bracht            Hendrik                  28-  1-1920      Etten

van Bracht            Cornelia                    6-  3-1921      Etten

 

 

 

No. H 14

 

Schenk                 Jacobus                    4-  6-1876      Oudenbosch                Magazijnmeester

Vervaart                Cornelia M.             19-  6-1878      Oudenbosch

Schenk                 Cornelia A.J.           14-  2-1919      Etten

Schenk                 Henricus A.J.          29-  3-1914      Etten

 

Op 20-9-1918 vertrekt dit gezin naar Terheijden.

 

                           

                            ---------------------------------------------

 

 

Op 4-10-1918 vestigen zich:

Mol                       Cornelis                  23-  4-1873      Hoeven                        Jachtopziener

Antens                  Johanna F.             17-  6-1872      Oudenbosch

Mol                       Carolus                     3-  2-1900      Oudenbosch                Los werkman

Mol                       Endrina J.               31-  8-1902      Oudenbosch                Arb.st.chocoladefabr.

Mol                       Cornelis                  25-  4-1904      Oudenbosch

Mol                       Francisca C.            15-12-1906      Oudenbosch

Mol                       Johanna                 24-  4-1908      Etten

Mol                       Hubertus J.             16-12-1909      Hoeven

 

  

 

No. H 15  (Dit is het huis waar nu Clemie en Cees v.d. Asem  wonen Boutweg 27 )

 

Schipperen           Marinus                  15-  5-1827*    Etten

Diepstraten          Adriana                  24-  9-1828*    Terheijden

 

·         Op 5-12-1911 overlijdt Adriana (83 jaar)

·         Op 4-  7-1917 overlijdt Marinus (90 jaar)

 

 

Tegelijkertijd wonen in dit huis:

 

Schipperen           Marinus                  24-  1-1874      Zevenbergen                Houtzager

van Gils                Wilhelmina A.           5-  3-1877      Terheijden

Schipperen           Adriana M.                6-  7-1910      Etten

Schipperen           Margaretha P.         29-  6-1912      Etten

Schipperen           Maria A.                  25-10-1915      Etten

Schipperen           Petronella M.           16-  8-1918      Etten

 

 

 

No. H 16  (Dit is het huis waar tot voor kort Trees van Nijnatten  woonde Boutweg 21)

 

van der Riet          Cornelis                  24-  6-1873*     Hoeven                       Landbouwer

Kessel                  Catharina P.              5-10-1879      Oudenbosch               Landbouwster

van der Riet          Cornelis J.P.           11-  3-1902       Hoeven                       Landbouwarbeider

van der Riet          Cornelia E.P.           24-11-1903      Hoeven

van der Riet          Johannus C.G.        24-  3-1905      Hoeven

van der Riet          Petrus A.J.              12-11-1908      Etten

van der Riet          Elisabeth C.C.        17-  3-1911      Etten

van der Riet          Petronella C.E.          3-  5-1913      Etten

van der Riet          Antonia C.A.           15-  5-1915      Etten

van der Riet          Gabriel C.J.            13-  4-1917*    Etten

van der Riet          Gabriel J.               19-  3-1919      Etten

 

·         Op 19-7-1918 overlijdt Gabriel Cornelis Johannus (1 jaar 4 mnd.).

·         Op 19-5-1919 overlijdt Cornelis (bijna 46 jaar).

 

Catharina Petronella van Kessel blijft dus, als weduwe van 39 jaar, achter met 8 kinderen variërend in leeftijd van 17 jaar tot 2 maanden.

Op 24-9-1920 komt vanuit Roosendaal/Nispen haar moeder, die eveneens weduwe is, inwonen:

de Bruijn              Cornelia                    6-  9-1848*    Rucphen

Wed. van Kessel.

 

·         Op 10-3-1921 overlijdt Cornelia de Bruijn (72 jaar).

 

 

 

No. H 16 a  (Dit is het huis waar nu Frans en Gerda Bos  Boutweg 15 wonen).

 

De exacte datum is niet bekend maar van resp. H 6 en H 10 komen (een echt “polderhuwelijk” dus):

We moeten aannemen dat zij het huis hebben laten bouwen of in ieder geval de eerste bewoners zijn.

 

Aarts                    Adrianus J.               5-  8-1890       Zevenbergen               Timmerman

Luijken                 Adriana J.               21-12-1891      Etten

Aarts                    Jocabus W.             23-10-1917      Etten

Aarts                    Catharina D.J.        27-  2-1919      Etten

 

Op 30-4-1919 verhuizen zij naar elders in de gemeente (B 14)

 

 

 

No. H 17  ( vorige periode was dit huis genummerd als H 13)

 

 

Baremans             Johannus B.             6-  6-1857      Etten                          Landbouwer

Baremans             Adrianus                 12-  3-1861      Etten                         Landbouwer

Baremans             Petronella               12-  8-1871      Etten                          Landbouwster

 

Allen zijn broer en zus van elkaar.

 

Inwonend is vanaf 8-4-1914 ook nog een nicht:

Baremans             Maria L.                    6-  3-1906      Etten

 

 

 

No.H 17 a  (Dit is het huis waar nu Jack en Tonny Klep Zevenbergseweg 44 wonen).

 

De vergunning om dit huis te bouwen is gegeven in 1916.

Op 15-5-1917 komen van elders uit de gemeente (G 38 = Bremberg):

 

Klep                     Cornelis                    2-  8-1867      Etten                           Landbouwer

van Gurp              Antonetta                19-  3-1867      Etten

Klep                     Anna M.                  23-  9-1897      Etten

Klep                     Johannus B.             2-11-1897      Etten

Klep                     Jacomina J.            22-  6-1902      Etten

Klep                     Cornelis H.              12-  1-1904      Etten

Klep                     Antonetta M.           16-  3-1906      Etten

Klep                     Hendrikus                 9-  6-1909*    Etten

 

* Op 6-12-1910 overlijdt Hendrikus (1,5 jaar).

 

Tegelijkertijd met dit gezin komt een broer van Antonetta van Gurp mee:

van Gurp              Cornelis                  14-  1-1858      Etten

 

 

  

No. H 18 

 

van Haperen         Lambertus              24-  8-1868      Etten                          Landbouwer

van Oosterhout     Johanna A.               1-  1-1878      Etten                          Landbouwster

van Haperen         Simon L.                 17-  5-1909      Etten

van Haperen         Petronella J.            11-  7-1910*    Etten

 

*  Op 18-10-1910 overlijdt Petronella (3 mnd.).

 

Inwonend was ook de vader van Johanna:

Van Oosterhout     Lambertus              20-  8-1835*    Etten

 

*  Op 6-6-1918 overlijdt Lambertus van Oosterhout (82 Jaar).

 

Het gezin van Haperen vertrekt  omstreeks eind 1918 / begin 1919 naar elders in de gemeente (B.182).

 

Verder was inwonend:

Slikkers                Hendrikus               28-  4-1842*    Etten                          Timmerman

 

* Op 6-3-1918 overlijdt Hendrikus Slikkers (74 jaar).

 

 

                            ---------------------------------------------

 

 

Vanaf 23-1-1919 komen van elders uit de gemeente (H 55):

 

Fasen                   Adrianus                 17-10-1881      Etten                          Landbouwer

Sprenkels             Elisabeth                26-  1-1890      Etten

Fasen                   Cornelia A.                4-10-1912      Etten

Fasen                   Adrianus J.             22-  4-1914      Etten

Fasen                   Antonia J.               26-10-1915      Etten

Fasen                   Johanna                 20-10-1916      Etten

 

Verder was inwonend de vader van Adrianus:

Fasen                   Johannus B.           30-  8-1841      P’Hage

 

 

No. H 19

 

“Molen Zwartenberg”

 

De molen krijgt in deze periode voor het eerst een eigen No.

 

 

No. H 20  

 

Coppens               Franciscus J.            4-10-1876      Chaam                        Molenaar,landbouwer

                                                                                                                      en herbergier

Evers                    Johanna C.             16-11-1878      Etten

Coppens               Joseph C.                18-10-1907      Etten

Coppens               Cornelis P.              27-  9-1909      Etten

 

 

 

No. H 21 a

 

“Steenen schuur  F. Coppens

 

Dit bouwwerk krijgt een eigen “huisnummer” toebedeeld.

 

 

 

Samenvatting:

 

-          Er staan 20 huizen in de polder (dat de Molen zelf en de schuur van Coppens een eigen

nummer hebben doet daar niets aan bij of af).

-          Er zijn in deze periode 42 kinderen geboren.

-          Er zijn in deze periode 8 mensen overleden.

-          Het inwoner aantal varieert van 125 tot 156.

 

 

Alhoewel het aantal huizen, wat na 1880 explosief gestegen was, vrijwel stabiel blijft vanaf die tijd zien we toch het aantal polder bewoners toch blijvend stijgen.

De gevolgen van de industriële revolutie eind 19-de eeuw doen zich dus opvallend gelden.

De grote gezinnen hebben duidelijk hun intrede gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        1920 – 1940

 

 

 

In verband met momenteel van toepassing zijnde wetgeving is het bevolkingsregister niet meer toegankelijk op de manier die vanaf 1826 van toepassing was.

Vanaf deze periode gaat de informatiebron via de zg. gezinskaarten.

 

 

No. H 1

  

Rommens             Antonius                   4-  5-1852*     Pr’Hage                      Landbouwer

Buijnsters             Maria                      15-12-1861*    Etten                           

Rommens             Adrianus                 10-10-1888      Etten                          Landbouwer

Rommens             Wilhelmus J.J.        29-  2-1896      Etten

Rommens             Lucia                      17-  5-1898      Etten

Rommens             Jacoba A.               16-  8-1900      Etten

 

·         Op   9-2-1931 overlijdt Antonius Rommens (78 jaar).

·         Op 30-1-1939 overlijdt Maria Buijnsters      (77 jaar)

 

-          Adrianus verhuist naar no. H 16 b (waarschijnlijk op of rond 26-10-1922 huwelijks d.d.).

Thans huis van Adje Oonincx  Boutweg 9.

-          Wanneer exact is niet bekend maar vader en moeder verhuizen naar F 13 (elders in gemeente).

 

 

                            ---------------------------------------------

 

 

Vanaf  26-3-1924 (d.d. huwelijk ! ):

 

Rommens             Wilhelmus J.J.         29-  2-1896      Etten                          Landbouwer

Graumans            Catharina M.           22-  1-1897      Etten

Rommens             Johanna M.               5-  5-1924      Etten

Rommens             Antonius A.             10-  9-1925      Etten

Rommens             Adrianus A.              9-  9-1926      Etten

Rommens             Marinus J.              21-  9-1927      Etten

Rommens             Johannus C.           13-  1-1929      Etten

Rommens             Cornelis W.             29-  8-1930      Etten

Rommens             Wilhelmus G.          21-  5-1932      Etten

Rommens             Maria J.L.                 3-  1-1934      Etten

Rommens             Petrus G.                 14-  1-1935      Etten

Rommens             Hubertus G.              8-  3-1836      Etten

Rommens             Gerardus J.              8-  5-1938      Etten

 

 

  

No. H 2

  

Schipperen           Hendrik                   25-  9-1867*    Zevenbergen                Brugwachter

van Beek              Maria                      19-12-1878      Terheijden                   Winkelier

Schipperen           Marinus                  22-  5-1901      Etten                            Landarbeider

Schipperen           Leonardus              14-  7-1902      Etten                            Los arbeider

Schipperen           Cornelis A.                6-11-1903      Etten                            Los arbeider

Schipperen           Petrus A.                 11-  6-1905      Etten                            Chauffeur

Schipperen           Christianus C.           7-  5-1907      Etten                            Arbeider houtzagerij

Schipperen           Antonius                 30-12-1908      Etten                            Timmerman

Schipperen           Catharina C.           14-  7-1910      Etten

Schipperen           Cornelia                    1-  6-1912      Etten

Schipperen           Hendrik                  27-  5-1914      Etten                            Los arbeider

Schipperen           Johannus                  6-12-1915      Etten                            Straatmaker

Schipperen           Adrianus M.            17-  9-1918      Etten                            Bakker                      

 

* Op 14-4-1932 overlijdt Hendrik Schipperen Sr. (64 jaar)

 

Wanneer precies is niet bekend maar moeder vertrekt op enig moment naar B 230.

 

! interessant voor de “polderbewoners” is dat Marinus op 13-11-1930 naar H 16 a verhuist.

 

 

                            ---------------------------------------------

 

 

Vanaf 12-10-1933 wonen hier:

 

Schipperen           Cornelis A.                6-11-1903      Etten                           Brugwachter

Farla                    Pieternella                3-  1-1904      Zevenbergen

Schipperen           Maria H.                 19-  2-1935      Etten

Schipperen           Pieternella A.          20-11-1936      Etten

Schipperen           Henricus C.              5-  8-1938      Etten

 

 

No. H 2 b  (nieuw gebouwd)

  

Niet precies bekend is wanneer maar in of kort voor 1940 wordt dit huis voor het eerst bewoond.

Afkomstig uit Schravendeel:

 

Stolk                                                                                                               Hoofd werkplaats

 

 

No. H 3

 

Gekomen van elders uit de gemeente, niet bekend op welke d.d. precies:

 

Konings                Cornelis                  29-  4-1886      Rucphen                     Los arbeider

Dingenouts           Elisabeth                  5-  7-1890      Made

 

Op 7-2-1924 vertrekken zij naar P’Hage.

 

 

No. H 4

 

Wie precies in dit huis woonde op welk moment is niet bekend.

De daadwerkelijke volgorde kan dan ook verschillend zijn geweest.

Vermoedelijk woonde op 1-1-1921 er :

 

van Bracht            Hendrik                  28-  5-1853      Zevenbergen               

Barel                    Martijna W.               8-  4-1856      Zevenbergen               

van Bracht           Johannes P.            12-  4-1894      Etten                            Metaaldraaier

 

Tegelijkertijd woonde op dit adres:

van Bracht            Cornelis                  25-10-1892      Etten                           Elektricien

Lokers                  Adriana J.               14-12-1898      Zevenbergen

van Bracht            Henriette                   8-11-1921      Etten                           

van Bracht            Pieternella              17-  8-1922      Etten

 

Op welk moment is niet bekend maar de Fam. van Griethuijzen zijn gekomen van H 8 zie aldaar.

 

                            ---------------------------------------------- 

 

Op 28-5-1925 vestigen zich, vermoedelijk vanuit Apeldoorn:

 

Vredeveld             Jan                         18-  8-1893      Bedum                        Kweekersknecht

Haagendijk           Hendrika W.           22-  5-1891      Nieuwerkerk

Vredeveld             Jan                         28-  9-1922      Emmen

Vredeveld             Romme                    25-  9-1923      Emmen

Vredeveld             Eewout                   26-  2-1928      Etten

 

Op 17-12-1928 vertrekt dit gezin naar Zevenbergen.

 

                            -----------------------------------------------

 

Gekomen vanaf elders uit de gemeente (E 56):

 

Aarts                    Cornelis                  18-  7-1873      Rucphen                      Landbouwer

Aarts                    Adrianus                 16-  8-1900      Etten                           Landbouwer

Aarts                    Dimphina                  5-10-1904      Etten

Aarts                    Cornelis                  22-12-1908      Etten                            Landbouwer

Aarts                    Franciscus              25-  2-1910      Etten                            Landarbeider

 

De kinderen vertrekken allen tussen 1928 en 1933 naar Zevenbergen.

Weduwnaar Cornelis vertrekt eind 1933 naar Alphen aan de Rijn.

Als laatste binnen de gemeente hebben zij op H 10 gewoond.

 

                            -------------------------------------------------

 

Gekomen van elders uit de gemeente (G 24a) per 13-12-1927:

 

de Graaf               Cornelis                  22-  7-1902      Etten                          Arbeider

Verwijmeren         Wilhelmina                4-  4-1902      Princenhage

de Graaf               Marinus P.              13-  4-1927      Halsteren

 

Dit gezin vertrekt op 21-10-1929 naar Princenhage.

 

                            --------------------------------------------

                                                          

Gekomen vanuit Zevenbergen per 20-7-1935:

 

Griep                    Gerard P.                  2-  8-1866      Ierseke                        Houtzager

Prins                    Maria                      25-11-1885      Etten

Griep                    Adriaan                  27-  8-1909      Ierseke                        Chauffeur

Griep                    Nicolaas                  15-12-1912      Ierseke

Griep                    Antonius                 17-  9-1914      Ierseke

Griep                    Cornelia M.             22-  1-1924      Terheijden

 

Adriaan vertrekt op 11-7-1933 naar Medemblik.

Het gehele verdere gezin vertrekt op 15-4-1936 naar Terheijden.

 

 

No. H 5

 

Per 1-1-1921 afkomstig van elders binnen de gemeente (C 78):

van der Logt         Antonius                   2-12-1874      Etten                           Landbouwer

Kuijstermans        Maria                      10-12-1868      Etten                                      

van der Logt         Petrus W.                25-12-1897      Etten

van der Logt         Adriana W.             22-10-1909      Etten

van der Logt         Wilhelmus                7-  3-1914      Etten

 

Dit gezin vertrekt op 9-3-1923 naar Zevenbergen.

 

                            --------------------------------------------

 

Per 6-8-1925 zijn gekomen vanuit Klundert:

 

Deijkers                Johannus                  3-10-1897      Fijnaart                      Sjouwer

de Bont                 Antonia                   24-11-1899      Etten

 

Dit gezin vertrekt op 12-5-1826 terug naar Klundert.

 

                            ---------------------------------------------

 

Op 3-7-1926 zijn gekomen vanuit Roosendaal:

 

de Graaf               Marinus                  15-  2-1898      Hoeven                       Arbeider

Zuijkerbuijk          Elisabeth M.             7-  4-1907      Dortfeld (D)

de Graaf               Marinus W.             10-  8-1924      Roosendaal

de Graaf               Lucia A.                    2-10-1925*    Roosendaal

de Graaf               Lucia                      13-  9-1928      Etten

 

*  Op 6-11-1926 overlijdt Lucia Adriana (13 maanden).

Wanneer precies is niet bekend maar het gezin verhuist naar elders in de gemeente (C 203a).

 

                            ---------------------------------------------

 

Per 23-10-1928 zijn gekomen vanuit Zevenbergen :    

                           

Fens                     Gerardus                27-  7-1896      Zevenbergen               Los arbeider

van Sundert          Johanna                 10-  7-1896      Zevenbergen

 

Op 23-1-1933 vertrekt dit gezin naar Standaardbuiten.

 

                            --------------------------------------------

 

Per 29-11-1933 gekomen van elders uit de gemeente (K 50):

 

Lauwen                Johannus               24-  1-1909*    Etten                           Landarbeider

Kapitein               Johanna P.C.          27-  1-1914      Terheijden

Lauwen                Johanna D.D.           8-  6-1934      Etten

 

*  Op 29-4-1934 overlijdt Johannus (25 jaar).

   Op het moment dat haar man overlijd is Johanna bijna 8 maanden in zwanger.

   Als weduwe van net 20 jaar met 1 kind van 2 maanden vertrekt zij op 2-8-1934 terug naar Terheijden waar zij vandaan komt.                   

                           

                            ---------------------------------------------

 

Per 4-3-1935 komen vanuit Teringen:

Lamm                   Karel A.                  27-  8-1879      Bodelheim (D)              Werkmeester

Richterc                Margaretha E.           5-  6-1881      Neuland (D)

 

Op 29-9-1936 vertrekken zij naar Emmerich (D).

 

                            --------------------------------------------

 

Op 7-5-1937 komen van elders uit de gemeente (resp. H 104 en B 88)

Teven op deze d.d. is het echtpaar gehuwd:

 

Oomen                  Jacobus                  29-  6-1911      Etten                          Landbouwer

Schoonen              Martijna H.J.             3-  5-19??      Hoeven

Oomen                  Henricus C.             15-  5-1938      Etten

Oomen                  Cornelis H.              15-12-1939      Etten                                      

 

 

No. H 6

 

Aarts                    Jacobus                  20-  6-1863      Zevenbergen                Timmerman

Helmonds             Dingena                  22-  1-1857      Zevenbergen

Aarts                    Henricus H.             12-  9-1894      Zevenbergen

 

Dit gezin vertrekt op 10-11-1921 naar Zevenbergen.

 

                            --------------------------------------------- 

 

Op 28-11-1921 gekomen vanuit resp. Hoeven en Dongen :

Veeke                   Marinus                    3-  7-1895      Etten                           Arbeider

van Kuijk              Maria B.                    9-10-1897      Hoeven

 

Dit gezin vertrekt op 30-4-1923 naar Dinteloord.

Komen later terug in de polder > zie H 12

 

                            ---------------------------------------------

 

 

Op welke d.d. precies is niet bekend maar van elders uit de gemeente (J 49) komen:

Wel bekend is dat dit echtpaar op 21-4-1921 gehuwd is:

 

Roovers                Josephus A.            20-10-1896*    Etten                           Grondwerker

van Kuijk              Cornelia A.               5-  2-1897      Hoeven

Roovers                Wilhelmina E.         14-  3-1923      Etten

Roovers                Cornelis                  28-  5-1924      Etten

Roovers                Franciscus C.          24-  7-1925      Etten

Roovers                Hadrianus J.           24-  2-1927      Etten

Roovers                Johannus F.C.        22-  2-1928*    Etten

Roovers                Hubertus M.              3-  4-1929      Etten

Roovers                Elisabeth M.             4-  1-1931      Etten

Roovers                Johannus F.C.        24-  2-1932      Etten

Roovers                Antonius M.              9-12-1933      Etten

 

·         Op 30-7-1930 overlijdt Johannus Francis Cornelis (bijna 2,5 jaar)

·         Op 15-7-1934 overlijdt Josephus Antonius als gezinshoofd (37 jaar).

 

Moeder Cornelia Adriana van Kuijk blijft dus als 37 jarige weduwe met 8 kinderen tussen de 11 jaar en 6 maanden in de polder achter en vertrekt naar elders in de gemeente ( E 95 h).

 

                                                           -----------------------------------------------           

 

Per 26-6-1936 komen van elders uit de gemeente (K 50):

Getrouwd 26-6-1936.

 

Lauwen                Petrus                     11-  4-1913      Etten                          Landarbeider

Kuijstermans        Hendrika W.           22-11-1913      Etten

Lauwen                Adrianus C.            14-  6-1937      Etten

Op 15-6-1937 vertrekken zij naar elders in de gemeente (E 65).

 

 

No. H 7

 

Op 25-11-1921 vestigen zich van vanaf hun huwelijksdag van elders uit de gemeente (resp, H 97 en B.233) :

 

Teunissen            Adrianus                 10-12-1898      Etten                           Losarbeider

Sprenkels             Johanna                   9-11-1998      Etten

Teunissen            Margaretha H.         21-  2-1922      Etten

 

Dat dit gezin verhuisd is binnen de gemeente (B 260) is zeker alleen het moment waarop is niet bekend. Uitgaande van het vestigen van het volgende gezin moet dit voor 21-4-1922 geweest zijn tenzij ze er tegelijkertijd gewoond hebben.

Dit specifiek vermeldt omdat het gezin zich na 21-2-1922 nog erg groot ontwikkelt.

 

                                                           ------------------------------------------------          

 

Vanaf 21-4-1922 (huwelijks d.d.) afkomstig van resp.H 14 en A 252 :

Mol                       Carolus                     3-  2-1900      Oudenbosch                Los arbeider

Luijken                 Johanna A.               4-  8-1898      Etten

Mol                       Cornelis H.              20-  7-1922      Etten

Mol                       Hendrikus               14-11-1923      Etten

 

Op enig moment verhuist dit gezin naar H 5 (wanneer precies is niet bekent) terwijl zij van daaruit op

30-6-1925 vertrekken naar Zundert.

 

 

No. H 8

 

Op welk moment exact is niet bekend maar van elders uit de gemeente (B275) komen:

 

van Griethuijzen   Albertus                  19-  2-1873      Streefkerke                 Boekhouder suikerfa.

Kloppert               Helena J.P.             21-  1-1871      Fijnaart                       

van Griethuijzen   Abraham                   8-  1-1902      Oudenbosch               Bankwerker suikerfa.

van Griethuijzen   Wilhelmina G.         13-  5-1903      Etten

van Griethuijzen   Cornelia J.              28-10-1904      Etten

van Griethuijzen   Albertus                  27-  6-1907      Etten

van Griethuijzen   Warner                    10-  8-1908      Etten

van Griethuijzen   Antonie                   27-  9-1912      Etten

 

Tussendoor verhuist het gezin naar H 4.

Op 11-12-1924 vertrekt Warnaar naar Deurne en op 23-1-1925 Abraham naar Breda.

De rest van het gezin vertrekt op 23-1-1925 naar Geldermalsen.

 

                            ----------------------------------------------

 

Per 1-7-1936 staat op dit adres ingeschreven:

 

Kanters                Johanna                 21-  2-1868

(Wed. Damen)

Op 11-11-1938 vertrek zij naar Dusseldorf (D).

 

 

No. H 9   

 

 

No. H 10

 

Luijken                 Walterus                 18-12-1856      Etten                           Portier

van Rosmalen       Catharina               23-  6-1864      Etten

Luijken                 Petrus C.                 30-10-1893      Etten                          Timmerman

Luijken                 Cornelis A.              23-  9-1894      Etten                          Metselaar

Luijken                 Johanna M.               1-12-1895      Etten

 

Op enig moment zijn ze verhuisd naar elders binnen de gemeente (C 95).

 

                            -------------------------------------------- 

 

Op 31-10-1923 gekomen vanuit Zevenbergen:

 

Peijs                     Cornelis M.             26-  3-1886      Etten                           Portier

Mensen                Adriana                    2-12-1887      Etten

Peijs                     Adriana J.                 7-  7-1913      Etten

Peijs                     Marianus G.              4-  3-1915      Etten

Peijs                     Petrus J.                 14-  7-1917      Etten                           

Peijs                     Johannes                16-  4-1920      Etten

Peijs                     Jacoba J.                  6-  5-1921      Etten

Peijs                     Geertruida              23-  9-1923      Zevenbergen

 

Dit gezin vertrekt op 27-6-1925 naar Bergen op Zoom

 

                            --------------------------------------------- 

 

Gekomen op 12-8-1925 komen uit Terheijden:

Zij hebben tot 1923 in H12 gewoond.

 

Goutziers              Joris                         6-  6-1899      Etten                           Arbeider

Beerendonk          Catharina J.            26-  9-1900      Fijnaart

Goutziers              Johanna C.             25-  9-1922      Etten (H12)

Goutziers              Cornelia J.                5-12-1923      Terheijden

Goutziers              Adriana (zoon !)      11-  7-1925*    Terheijden

Goutziers              Melchior F.J.             2-10-1926      Etten

Goutziers              Adriana E.M.          15-  5-1928      Etten

Goutziers              Elisabeth A.M.        21-  9-1930      Etten

Goutziers              Johannes                15-  7-1932      Etten

Goutziers              Cornelis G.                9-  9-1934      Etten

Goutziers              Petrus G.                 15-10-1936      Etten

Goutziers              Antonia P.                 1-  6-1939      Etten

 

*  Op 7-7-1927 overlijdt Adriana (zoon !) (2 jaar).

Omdat het gezin op enig moment verhuist is naar H 22 (= buiten de polder) weten we niet welk kind wel / niet in de polder geboren is.

                           

                            ---------------------------------------------

 

Wanneer precies is niet bekend maar op enig moment komen van elders uit de gemeente:

 

van der Borst        Adrianus                 20-11-1898      Etten                          Losarbeider

Luijten                  Wilhelmina               6-  6-1902      Etten

van der Borst        Cornelia                    2-11-1921      Etten

van der Borst        Marinus C.              18-  8-1923      Etten                          Dienstknecht

van der Borst        Maria                      20-  1-1926      Etten

van der Borst        Cornelis A.              23-10-1927      Etten

       

                    

No. H 11

 

 

No. H 12

 

Vanaf 21-11-1921 wonen hier gekomen van resp. H 22 (hij) en Terheijden (zij):

Gehuwd 15-10-1921.

 

Goutziers              Joris                         2-  6-1899      Etten                           Los arbeider

Beerendonk          Catharina J.            26-  9-1900      Fijnaart

Goutziers              Johanna C.             25-  9-1922

 

Dit gezin vertrekt op 17-5-1923 naar Terheijden.

 

                           

Vanaf 13-6-1923 gekomen vanuit Waspik:

 

Verschuren           Johannes                13-  4-1893      Waspik                       Monteur G.E.B.

Dirix                     Elisabeth                  7-11-1890      Stein                           

Verschuren           Johannes A.H.        25-  2-1921      Waspik

Verschuren           Gertruda P.M.           5-10-1922      Waspik

Verschuren           Petronella J.            15-  4-1924      Etten

 

Dit gezin vertrekt op 1-1-1924 naar Geleen

 

                            ---------------------------------------------

 

Vanaf 24-1-1925 gekomen vanuit Zevenbergen:

Zie ook eerder onder H 6

 

Veeke                   Marinus                  3-  7-1895       Etten                            Arbeider

van Kuijk              Naria B.                    8-10-1897      Hoeven

Veeke                   Franciscus P.          21-  7-1923      Dinteloord

Veeke                   Petrus F.                 18-  9-1924      Zevenbergen

Veeke                   Wilhelmus A.          15-12-1925      Etten

 

Dit gezin vertrekt op 9-5-1927 terug naar Zevenbergen                                  

 

                            ---------------------------------------------

 

Wanner precies is niet bekend maar van elders uit de gemeente komen:

Gehuwd op 30-9-1927.

 

Kerstens               Lambertus              22-10-1903      Etten                           Arbeider

van der Borst        Pieternella                3-  4-1906      Etten

Kerstens               Cornelis L.              22-  9-1928      Etten

Kerstens               Johannus C.           12-10-1930      Etten

Kerstens               Cornelia J.                8-  1-1934      Etten

Kerstens               Lambertus              20-  1-1939      Etten

 

Wanneer dit gezin precies vertrokken is weten we niet maar in ieder geval wonen ze hierna nog op 2 adressen elders in de gemeente.

Op welk adres dus welk kind geboren is weten we dus ook niet precies.

 

                            ----------------------------------------------

 

 

Op 30-4-1932 komen vanuit Zevenbergen:

Gehuwd op 19-9-1930 te Etten.

 

Jaspers                Simon                     28-  7-1907      Etten                           Arbeider

van Meer              Maria P.                  25-  8-1907      Etten

Jaspers                Maria J.                  21-  3-1931      Zevenbergen

Jaspers                Franciscus A.            4-  5-1933      Etten

 

 

No. H 13

 

van Bracht            Joost                       18-12-1887      Zevenbergen               Los arbeider

van der Veeke       Helena                      7-12-1887      Zwaluwe

van Bracht            Martijna W.             16-11-1917      Zwaluwe

van Bracht            Helena C.                16-  1-1916      Zwaluwe                    Dienstmeid

van Bracht            Dirkje                      23-  9-1918      Etten

van Bracht            Hendrik                  28-  1-1920      Etten

van Bracht            Cornelia                    6-  3-1921      Etten

van Bracht            Theuna H.               31-12-1922      Etten

 

 

 

No. H 13 a

 

Vanaf 1-1-1921 afkomstig van elders uit de gemeente ( G 13) :

 

van Nijnatten        Reinier                      3-11-1878      Rijsbergen                  Fabrieksarbeider

Verdaasdonk        Anna M.C.              18-  6-1877      Etten                           

van Nijnatten        Petrus C.                14-  8-1908      Etten                           Landbouwer

van Nijnatten        Theresia W.            26-  9-1910      Etten

van Nijnatten        Cornelis                    6-  9-1913*    Etten

van Nijnatten        Adrianus R.            25-10-1915      Etten                           Bakker

 

*  Cornelis overlijdt op 25-11-1922 (9 jaar).

    Echtpaar is gehuwd op 16-8-1907

 

 

 

No. H 14

 

Mol                       Cornelis                  23-  4-1873      Hoeven                        Jachtopziener

Antens                  Johanna F.             17-  6-1872      Oudenbosch

Mol                       Carolus                     3-  2-1900      Oudenbosch                Los arbeider

Mol                       Cornelia F.              29-  4-1901      Oudenbosch                Fab.arbeidster

Mol                       Hendrina J.               1-  8-1902      Oudenbosch                Arb.choc.fabr.

Mol                       Cornelis                  25-  4-1904      Oudenbosch                Straatmaker

Mol                       Francisca C.            15-12-1906      Oudenbosch               

Mol                       Johanna                 24-  4-1908      Etten

Mol                       Hubertus J.             16-12-1909      Hoeven

                           

Behalve Hubertus J. (Bart) zijn voor 1940 alle andere kinderen uit de polder vertrokken.

 

 

No. H 15

 

Schipperen           Marinus                     5-  3-1877      Terheijden                 Houtzager             

Schipperen           Margaretha P.          29-  6-1912      Etten

Schipperen           Adriana M.                6-  7-1910      Etten

Schipperen           Marina A.                25-10-1915      Etten

Schipperen           Petronella M.           16-  8-1918      Etten

 

*  Op 12-9-1938 overlijd Marinus Schipperen (64 jaar)                                  

 

 

No. H 16

 

Kessel                  Catharina P.             5-10-1879      Oudenbosch                Landbouwster

van de Riet           Cornelis J.P.           11-  3-1902      Hoeven                        Landb.arbeider

van de Riet           Johannus C.G.        24-  3-1905      Hoeven                       Landb.arbeider

van de Riet           Petrus A.J.              12-11-1908      Etten                          Landb.arbeider

van de Riet           Petronella C.E.          8-  5-1813      Etten

van de Riet           Antonia C.A.           15-  5-1915      Etten

van de Riet           Gabriel J.               19-  3-1919      Etten

 

 

Inwonend de moeder (weduwe v.Kessel) van Catharina Petronella:

de Bruijn              Cornelia                    6-  9-1848*    Rucphen

 

*  Op 10-3-1921 overlijdt Cornelia de Bruijn (72 jaar).

 

Het gezin vertrekt op 31-12-1928 naar Eindhoven.

 

Inwonende vanaf 3-11-1926 i.v.m. huwelijk:

Coremans             Josephus                  5-   8-1902     Etten                          Landbouwer

van de Riet           Cornelis E.P.           24-11-1903      Hoeven

 

Dit gezin vertrekt op 5-1-1927 naar P’Hage

 

                            --------------------------------------------

 

Vanaf 16-5-1929 komen vanuit Zevenbergen:

 

van Meel               Cornelis G.              16-10-1891      Zevenbergen              Landbouwer

Adriaansen           Maria C.                  14-  8-1897      Breda

van Meel               Cornelis W.               2-  5-1930      Etten

van Meel               Anna C.                  25-  2-1932      Etten

van Meel               Johannus P.              8-  3-1934      Etten

                                                          

Tevens is inwonend de weduwe van  v.Meel  (C.J.):

Clijs                      Johanna                 15-  8-1861*    Klundert

 

* Op 18-6-1937 overlijdt Johanna Clijs (76 jaar).

 

 

No. H 16 a 

 

Per 11-4-1921 komen vanuit Zevenbergen:

 

Huijsmans            Johannus C.           10-10-1897      Zevenbergen               Landbouwer

van Gils                Anna M. A.              30-  9-1896      Zevenbergen

Huijsmans            Cecilia J.M.             24-  2-1921      Zevenbergen

 

Dit gezin vertrekt op11-11-1922 terug naar Zevenbergen

 

                            --------------------------------------------

 

Per 3-1-1923 komen vanuit Zevenbergen:

 

Kortewij                Hendrik J.                 1-  2-1898      Zevenbergen

Schouwenburg      Erkenraasje S.        20-11-1897      ’s Gravendeel

Korteweij              Hermanus                 7-  8-1924      Etten

Korteweij              Johanna A              11-10-1925      Etten

Korteweij              Adriana S.                6-  3-1927      Etten

Korteweij              Cornelia                    4-10-1928      Etten

Korteweij              Izaak                        3-  8-1930      Etten

 

Dit gezin vertrekt op 24-11-1930 naar Chaam.

 

                            ---------------------------------------------

 

Tijdelijk heeft op dit adres tegelijkertijd nog een gezin gewoond.

Vanaf 27-3-1923 gekomen vanuit Zevenbergen:

 

Korteweij              Johannus                11-  6-1893      Zevenbergen              Landbouwer

van Middelkoop    Dirkje                        9-11-1890      Bodegraven

Korteweij              Teuntje A.                 7-  7-1923      Etten

 

Dit gezin vertrekt op 10-7-1923 terug naar Zevenbergen.

 

Op 13-11-1930 trouwt Marinus Schipperen afkomstig van H 1 en gaat in dit huis wonen.             

                

Schipperen           Marinus                   22-  5-1901      Etten                          Kantonnier

Hootsmans           Cornelia M.A.          15-  7-1906      Oudenbosch

Schipperen           Maria P.                  17-  9-1931      Etten

Schipperen           Gerardus H.            27-  1-1933      Etten

Schipperen           Henrica G.              25-  1-1936      Etten

Schipperen           Petrus G.                 30-12-1937      Etten

 

 

No. H 16 b           (Dit is het huis waar nu Adje Oonincx woont Boutweg 9).

 

Vanaf en tevens huwelijks d.d. 26-10-1921 gekomen van elders uit de gemeente resp. H 1 en G 6:

 

Rommens             Adrianus                 10-10-1888      Etten                          Landbouwer

Graumans            Maria                        2-12-1886      Etten

Rommens             Antonius A.             17-  8-1922      Etten

Rommens             Wilhelmina A.M.     22-11-1923      Etten

Rommens             Adriana M.J.           10-11-1924      Etten

Rommens             Maria C.                    3-12-1926      Etten

Rommens             Adrianus A.G.         21-  7-1927      Etten

Rommens             Johanna P.             21-  4-1931      Etten      

 

 

No. H 17     

 

Baremans             Johannus B.             6-  6-1857*    Etten                           Landbouwer

Baremans             Adriaan                  12-  3-1861*    Etten

Baremans             Petronella               12-  8-1871*    Etten

Baremans             Maria Lucia              6-  3-1906      Etten

 

·         Op 10-3-1933 overlijdt Johannus Baptista (75 jaar)

·         Op   7-9-1936 overlijdt Adriaan              (75 jaar)

·         Op   6-4-1927 overlijdt Petronella           (65 jaar)

 

Inwonend is nog steeds een nicht:

Baremans             Lucia                        6-  3-1906      Princenhage

Zij vertrekt op 12-9-1927 naar Princenhage.

 

  

 

Op 6-6-1928 huwt Maria Lucia en komt haar man (afkomstig van C 25) bij inwonen.

! Om het (gezins)beeld compleet te houden wordt zij dus zowel hierboven als hier onder vermeld.

 

Oonincx                Adrianus J.             17-  5-1900      Etten                          Landbouwer

Baremans             Maria Lucia              6-  3-1906      Etten

Oonincx                Johannus B.           20-  7-1929      Etten

Oonincx                Marinus A.              21-  7-1930      Etten

Oonincx                Petrus G.M.             15-  6-1931      Etten

Oonincx                Gregorius C.J.         16-  2-1933*    Etten

Oonincx                Johanna P.M.            9-  3-1934     Etten

Oonincx                Petronella C.M.       14-10-1935*    Etten

Oonincx                Adriana A.M.          16-10-1936      Etten

Oonincx                Catharina A.M.         2-12-1937      Etten

 

* Op 12-2-1934 overlijd Gregorius C.J.                          (1 jaar).

* Op 25-3-1939 overlijdt Petronella C.M. (3,5 jaar).

 

 

No. H 17 a

 

Klep                     Cornelis                     2-  8-1867      Etten                          Landbouwer

van Gurp              Antonetta                19-11-1867      Etten

Klep                     Johannes B.              2-11-1897      Etten                          Landbouwer

Klep                     Jacomina J.            22-  6-1902      Etten

Klep                     Cornelis H.              12-  6-1904      Etten                          Landbouwer

Klep                     Antonetta M.           16-  3-1906      Etten

 

De broer van Cornelia woont nog steeds bij in:

van Gurp              Cornelis                  14-  1-1858      Etten

 

Hij gaat op 1-7-1936 naar elders binnen de gemeente (B 482).

Gezien de aantekening “ouderdomsrente” nemen wij aan dat hij naar het bejaarden-/verzorgingshuis gegaan is. Hij is dan immers 78 jaar.

 

 

No. H 18

 

Fasen                   Adrianus                 17-10-1881      Etten                          Landbouwer

Sprenkels             Elisabeth                26-  1-1890      Etten

Fasen                   Cornelia A.                4-10-1912      Etten                          Verpleegster

Fasen                   Adrianus J.             22-  4-1914      Etten

Fasen                   Antonia J.               26-10-1915      Etten

Fasen                   Johanna                 20-10-1916      Etten

Fasen                   Adriana M.              12-  7-1922      Etten

Fasen                   Maria                        3-12-1927      Etten

 

 

No. H 19

 

“Zwartenbergse Molen”

 

 

 

No. H 20

 

Coppens               Franciscus J.            4-10-1876      Chaam                        Landb./Herbergier

Evers                    Johanna C.             16-11-1878      Etten

Coppens               Josephus C.            18-10-1907      Etten                           Landbouwer

Coppens               Cornelis P.              27-  9-1909      Etten                           Landbouwer  

 

Oudste zoon  Josephus C huwt op 5-2-1936 met Petronella C. de Vooght en volgt vader op die samen met moeder naar elders in de gemeente verhuizen (B 106).

 

Coppens               Josephus C.            18-10-1907      Etten                           Graanmolenaar

de Vooght             Petronella A.           10-12-1905      P’Hage                        

Coppens               Helena J.                30-11-1936      Etten

Coppens               Johanna F.               2-  9-1938      Etten

Coppens               Elisabeth C.              2-10-1939      Etten

 

Inwonend blijft  Josephus zijn broer:

Coppens              Cornelis P.                ten                           ----------

27-  9-1909      Etten                           Landbouwer

 

 

 

                                                       Periode na 1940

 

 

Omdat vanaf deze periode bevolkingsregisters niet algemeen publiekelijk toegankelijk zijn kon geen kloppend overzicht meer gemaakt worden.